Peter Rónai

11. 3. 2007

Zo širokého spektra vizuálnych aktivít Petra Rónaia (1953) dominantnou oblasťou jeho tvorby v súčasnosti sa stáva elektronický obraz a video-umenie, v ktorých osobitým spôsobom reflektuje „slovenskú virtuálnu realitu“ a relativizuje samotný jazyk týchto médií. Absorbujúc podnety dada-poézie, hnutia fluxus, konceptuálneho a procesuálneho umenia, ide mu predovšetkým o proces výskumu umeleckej komunikácie, o vytvorenie istého mentálneho pásma, o prezentáciu ideí a obrazoboreckých“ modelov. Programovo buduje vlastnú vIDEAlógiu, kde je nosná tvorivá a jazyková hra, spochybňovanie, irónia, paradox, inverzia vzťahov, gesto negácie nevynímajúc.

Aktuálny Rónaiov výstavný projekt Mixed Memory v Trnave pokračuje v osvedčenej stratégií sebamystifikácie „alter ega“ a prináša 13 video-obrazov, či 13 obrazo-objektov a mutantných hláv, ktoré ohraničujú dve projekcie.

Ide o post-konceptuálne kríženie médií a dvojité kódovanie v umení: umenie v hlave – hlava v umení. Výstavu otvárajú digitálne hybridné hlavy-hlavúne (Selfmutations) a uzatvára ju autobiografický MORfing fototváre ako striptíz z rodinného albumu v automate času (AUTOrEVERSE). Na fotoplátnach má každá tvár v čele zabudovanú LCD obrazovku – malú videopamäť, kde sú zapísané vizuálne letokruhy a v-ideozáznamy, čiarový kód spomienok a zhustený retroarchív vlastnej tvorby. Tak nielen hlava, ale aj galéria sa stáva pamäťovou krabicou, konzervou (memory box) a „čistiacou páskou“ (head cleaning cassette) zároveň, ktorá prečistí naše zanesené hlavy. V ponuke video-obrazov sa objavujú ateliérové momentky, video skice a intímne kino na saku (Objekt akcia; AxPERImental), zostrihané dokumenty výstav a performancií (In-formácie; Videoantológia; Nová vážnosť) aj videosendviče,  digitálne manipulácie, VJingy a pod. (X Document A; Bolero; Mandala; Cannibale ante portas). Peter Rónai ako etablovaný autor mediálnej re- a de-konštrukcie postavil koncentrovanú a dobre namixovanú monovýstavu, kde jednoduché metamorfózy a meta-morfingy tvárí a obrazov sa nebadanie menia na nové obraz(ov)kové meta-morfium našej doby. Nakoniec i váš obraz bol na výstave snímaný, nahrávaný a bude súčasťou ďalších hybridných obrazov….

 

Find more stories

Home