DRUHÝ ŽIVOT ARTALKU

11. 3. 2009

Od podzimu loňského roku postupně dostává novou podobu a náplň webová stránka věnující se tomu, co se v domácích médiích píše o výtvarném umění. Pod stejným jménem fungoval už před více něž dvěma lety ukončený blog (leden – říjen 2006), který se zaměřoval na české zpravodajství o výtvarném umění a byl tehdy sledován i pro trefně kritický postoj glosátora a tvůrce blogu Jana Skřivánka. Původní ambici projektu dnešní redaktorský tým – Silvie Šeborová a Petra Hlaváčková spolu se studenty dějin umění FF MU rozšířil, a tak přináší současný Artalk kromě monitoringu médií také informace o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách a dalších akcích na poli výtvarného umění. Prostor je otevřen i odbornější diskusi v podobě podrobnějších autorských komentářů – zatím sice jen v omezeném rozsahu zájmu daném možnostmi dosavadních přispěvatelů – a ve formě recenzí výstav, tak i komplexnějšímu sledování některých aktuálních kauz. Obrazovou paralelu textové báze blogu doplňuje nově otevřená rubrika fotoreport, která simuluje určitou představu o pracovním archivu vizuální paměti výstav. Výběr toho nejzajímavějšího se soustřeďuje v jednou týdně zasílaném newsletteru (artalkweb.wordpress.com).

 

Eva Krátká

Find more stories

Home