PAVLA SCERANKOVÁ

11. 3. 2009

Výškově odstupňované úrovně podlahy Galerie mladých přirozeně vymezily prostor instalacím autorky, pro niž je autentický prostor základním stimulem tvorby.Přestože název výstavy Hlavolam vybízí k jejímu čtení jako celku, uvědomujeme si napětí dichotomie formy jejích částí. Napětí, které autorka jinými slovy pojmenovává jako „něco nepatřičného, nepřiměřeného“, je přítomné v dílech, která kromě odkazů k fyzikálním zákonům symbolizují jistý způsob lidského chování. V této souvislosti stojí za připomenutí alespoň některé z dřívějších úspěšných autorčiných realizací. Umzug!, 2007 (vychýlením dráhy posunu se vzpříčené těleso stává zátarasem), UP!, 2007 (pokus o výstup po labilních schodech stupňů vítězů se při překonání překážek mění v prostý pohyb vpřed), Dinning, 2007 (simulované, ve smyčce se opakující přeskupování hmot, výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, 2007), Open Closed, 2008 (rotace sádrokartonových desek kolem svislé osy závislá na proměnné síle větru, Benzinka, Slaný u Prahy).

Vraťme se však ke zmiňované podvojnosti, která se zřetelně projevila v případě výstavního projektu Hlavolam, který autorka připravila speciálně pro Galerii mladých (Brno, březen 2009). Jemné předivo vztahových souvislostí videa, na němž z trosek údery kladiva tříštěné plochy vystupuje kompaktní neporušený nápis „Z lásky“ a prostorové instalace složené ze samostatně stojících předimenzovaných fragmentů tvarově shodných s otvory centrálního objektu (fragmenty „zapadají“do otvorů teprve při změně úhlů pohledu v průhledech) v přízemí galerie doplňuje druhá z instalací v postranní kóji podesty. V roli dovětku, jakoby stranou hlavní části výstavy, ožily obrazy zjevené ve snech. Ty zde odhalují významný inspirační zdroj autorčiny tvorby, jímž je zkoumání paměťových stop, vyvolávání odstupem času transformovaných vzpomínek – oblíbeného prostředí imaginace. Výsledky bádání, jež Pavla Sceranková (*1980) započala již v době studia na AVU v Praze (viz autorčina diplomová práce), dokládají dřívější realizace: Dreams from a Cup; 2 Phases of a Duster; Plan of Grandmother‘s Flat, Haus am Lützoplatz, 2006. Prostorová instalace (složená s objektů Sputnik, Kometa, Mořské oko, Padlá hvězda), kterou z části vytvořila přímo na místě, hrozí rozplynutím, zmocníme-li se jí slovy. Podle vyjádření autorky je obrazem její kosmologie. Dvojí splývá v jedno.

 

Pavla Sceranková, Hlavo Lam, 2009, sádrokartón, 6×2 m, foto: Pavla Sceranková.

Z lásky, 2009, video, 18 sec., foto: Pavla Sceranková.

 

Yvona Ferencová

Find more stories

Home