PRIESKUM: VEĽTRHY UMENIA

11. 3. 2009

Flash Art International pozval predstaviteľov vybraných svetových galérií, aby odpovedali na otázky o súčasnom stave veľtrhov umenia
a aukcií a ich dopade na jednotlivé galérie. Uverejnené odpovede prinášajú pohľad do fungovania tohto globálneho fenoménu.

 

1. Predstavujú pre vás veľtrhy umenia risk a utrpenie alebo majú pre vaše prežitie a úspech skôr kľúčovú úlohu?
2. Myslíte si, že sa veľtrhy umenia stali pre vás a vašich kolegov namáhavým biznisom?
3. Je dnešný galerista zatlačený medzi aukcie a veľtrhy umenia? Ako sa bránite voči týmto gigantom?

 

ELLEN DE BRUIJNE
Ellen De Bruijne Projects, Amsterdam
                                                             
1. Ja by som sa držala definície veľtrhu umenia ako riskantného spôsobu existencie a namáhavého úspechu. Už tisíckrát som premýšľala – ako sa vyhnúť improvizovaným cirkusovým číslam, ktoré predvádzam na veľtrhoch umenia. Zatiaľ som však na nič uspokojivé ani praktické neprišla. Môžete si predstaviť veľtrh umenia, ktorý by bol skôr výstavou, ale bolo by to drahšie a menej výnosné, čo je v tejto ekonomickej klíme menej žiaduce. Alebo môžete zostať doma a šetriť. A to by som známym galériám v umeleckých centrách radila. Ale menšie galérie nachádzajúce sa v regionálnych centrách by prišli o svoju sieť, stagnovali by a o dva roky by sa na ne úplne zabudlo.
2. Pokiaľ viem, v galerijnom biznise si musíš na seba zarobiť sám, a to je vždy ťažké, o to viac počas ekonomickej recesie. Všetci sme videli a tušili, že príchod krízy je neodvratný, avšak namiesto obrany umeleckého sveta sme profitovali z tejto veľkej „bubliny“ – a teraz sa sťažujeme. Nemyslím si, že príčinou toho je veľtrh samotný. Dôvodom je skôr jediný systém, ktorý nám zostal, a tým je kapitalizmus s jeho neustálymi výkyvmi.
3. Hoci aukcie a veľtrhy umenia fungujú v rámci toho istého (umeleckého) systému, nie sú podľa mňa rovnocenné. Pre mňa je veľtrh stále miestom, kde sa galéria môže prejaviť a prezentovať sa oveľa väčšiemu publiku ako doma. A ja im za túto možnosť platím. Na druhej strane nemám žiadne vzťahy s aukčnými spoločnosťami. Tie vlastnia pár galérií, s ktorými hrajú akúsi veľkolepejšiu hru. Tam však ide o peniaze, nie o umenie. Predstavujú „druhú stranu“ a podľa mňa aj príčinu všetkých problémov spojených s tlačením cien do abstraktných výšok. Galérie sa nemajú ako brániť. Môžu iba zaťať zuby a dúfať, že aukčné spoločnosti počas ich implózie trochu stíchnu.

 

BART A GERALD DEWEER
Deweer Gallery, Otegem, Belgicko

                                                         
1. Veľtrhy hrajú v našej galerijnej politike dôležitú úlohu. Naša galéria nesídli v meste, ale na vidieku. Aby sme mohli prezentovať galerijný program a umelcov, musíme chodiť na akcie a miesta, kde môžeme stretnúť divákov z privátnej, korporatívnej aj inštitucionálnej oblasti. Veľtrhy sú práve takýmto miestom.
2. Je možné, že veľtrh umenia sa naozaj mohol stať bremenom pre niektorých našich kolegov, ktorí si už viac nemôžu dovoliť zúčastniť sa veľtrhov, ktoré predtým navštevovali. Čo sa týka galérie Deweer, chceme sa presadiť na medzinárodnom trhu a niektoré špičkové medzinárodné veľtrhy máme stále „na zozname“.
3. Aukcie a veľtrhy umenia pre nás nepredstavujú hlavnú hrozbu. Ako jedna z najdôležitejších galérií v Belgicku a zahraničí sa sústreďujeme na naše základné poslanie – propagáciu našich umelcov.

 

VOLKER DIEHL
Galerie Volker Diehl, Berlín

                                           
1. Napriek organizačnej a finančnej záťaži hrajú veľtrhy stále dôležitú úlohu v umeleckom biznise. Sú dôležitou platformou na prezentovanie umelcov galérie, ako aj vytváranie nových a posilňovanie už existujúcich kontaktov.
2. V tomto čoraz viac globalizovanom svete majú veľtrhy umenia významné postavenie pri vytváraní kontaktov v krajinách, ktoré sú na „umeleckej mape“ sveta nové. Účasť na veľtrhu by mala byť strategickým rozhodnutím. Keď je dobre premyslená, a galerista si vyberie niekoľko dobrých veľtrhov namiesto priveľa priemerných, nemala by sa účasť na veľtrhu umenia stať záťažou.
3. Aukcie a trhy príliš galérie neohrozujú. Najdôležitejšia práca – teda spolupráca s mladými umelcami a dlhodobé podporovanie ich kariéry, sa stále odohráva v galériách. Veľtrhy umenia sú len ďalšou platformou. Aukčné domy potrebujú galérie, aby vytvorili dopyt po umelcovi a ochraňovali jeho stabilitu, najmä v čase krízy. Výsledky aukcií môžu určiť hodnotu umelca na trhu, ale ceny dosiahnuté v aukciách sú často zavádzajúce, čo môže umelcovi poškodiť.

 

GERD HARRY LYBKE
Galerie Eigen + Art, Lipsko/Berlín

                                                         
1./2. Veľtrhy umenia vnímame ako nástroje na podporu aktuálnych záujmov našich umelcov. Čo sa týka veľtrhov, máme dlhodobý plán a starostlivo zvažujeme, na ktorých sa zúčastniť. Na Art Forum Berlín vždy prezentujeme našich umelcov a ich diela v tematickom kontexte. Na Frieze Art Fair už dlhšiu dobu predstavujeme umelcov samostatnými výstavami, keďže obzvlášť v Londýne sa kurátori a zástupcovia medzinárodných múzeí zameriavajú na umelecké pozície veľtrhu. Naproti tomu v Miami vystavujeme celé spektrum umelcov, aby boli ich diela zrozumiteľné nielen americkým, ale aj latinsko-americkým zberateľom. Na Armory Show sa zameriavame na akési zhustené samostatné výstavy kvôli silnej rozvetvenosti múzeí a inštitúcií v New Yorku. Bazilej môžeme vnímať ako akési zhrnutie minulej sezóny a snažíme sa tam vystaviť najdôležitejšie polohy tvorby všetkých našich umelcov za dané obdobie.
3. Aukcie nepatria k tým nástrojom, ktoré v galérii využívame, keďže slúžia trhu fungujúcemu protichodne s tým našim. S umelcami pracujeme dlhodobo a kontinuálne – sme oveľa bližšie k ich práci a sústreďujeme sa viac na investovanie a komunikáciu, čo aukčné spoločnosti nikdy nedosiahnu.

 

ROUPEN A ARSEN KALFAYAN
Kalfayan Galleries, Atény/Tesaloniki

                                                         
1. Účasť na veľtrhoch prehĺbila naše medzinárodné kontakty a rozšírila klientelu. Veľtrhy síce nehrajú nevyhnutnú úlohu pri našom prežití, sú však dôležitými nástrojmi pri zviditeľňovaní našich umelcov mimo gréckeho územia.
2. Účasť na veľtrhu umenia je časovo náročná záležitosť čo sa týka prípravy prihlášok, organizovania prepravy, prípravy stánku, kontaktov s médiami, atď. Obrátenou stranou je, že veľtrh ponúka príležitosť predstaviť našich umelcov a rozšíriť naše kontakty na medzinárodnom trhu s umením.
3. Ako galéria sa necítime ohrozovaní aukčnými spoločnosťami, ktoré reprezentujú sekundárny trh, ani veľtrhmi umenia, ktorých funkcia je odlišná. Pre galériu je zárukou úspechu budovanie dlhodobého osobného vzťahu s klientom, ako aj podporovanie a prezentácia umelcov.

 

GEORG KARGL
Galerie Georg Kargl, Viedeň

                                              
1.
Umelecký trh hrá kľúčovú úlohu pri medzinárodnom zviditeľnení sa, môžete tu predstaviť váš prístup a spôsob práce ako i skupiny umelcov, ktorých reprezentujete. Je to tiež skvelý spôsob, ako poukázať na estetiku galérie a jej program. Umelecký veľtrh je súčasťou výsledkov, ktoré ste počas jedného roka dosiahli.
2. Veľtrhy boli vždy namáhavým biznisom, čo sa týka výsledkov vynaloženej snahy, ale sú, ako všetci vedia, súčasťou úspechu    a viery ľudí z umeleckej oblasti. Pre mnohých ľudí v rôznych krajinách sú úvodným zoznámením sa s vašou galériou a spôsobom práce v domácom kontexte.
3. Aby ste vytvorili úrodnú pôdu pre myšlienky a intelektuálnu výmenu, je dôležité zostať pozorným k novým trendom a postaviť sa za prepracované a dobre nainštalované výstavy vo vašej galérii.

 

NINA MENOCAL
Galería Nina Menocal, Mexico City

                                                         
1. O veľtrhoch: veľké nadšenie v prípade Art Forum Berlín, tento veľtrh umenia zbožňujem, rovnako ako mesto. Na Pulse Miami, v tom sexy meste, sme veľa predali. Pulse New York – keď sa tam dostaneš, dostaneš sa všade. A my sme sa dostali.
2. Veľtrhy nie sú namáhavé, je to česť zúčastniť sa ich. Vždy som chcela ísť na Art Brusel, ale musela som to päťkrát zrušiť kvôli inému programu. Bude to pocta, zúčastniť sa ho v budúcnosti.
3. O aukciách: Ignorujem ich.

 

JANELLE REIRING
Metro Pictures, New York

                                                
1/2. Ani jeden z týchto extrémov nie je relevantný. Zdá sa mi, že v tejto novej situácii na trhu je prítomný istý ekonomický risk, ale v žiadnom prípade utrpenie. Počula som príbehy o tom, že umelec opustil svoju galériu, lebo ju nepozvali do Bazileja. Ale keďže jednou z výhod „zavedenej“ galérie je, že sa dostanete na akýkoľvek veľtrh, nemám skúsenosť o takej intenzívnej súťaži z prvej ruky. Ale viem si predstaviť obmedzenie množstva veľtrhov, ktorých sa zúčastníme (teraz sú to asi štyri za rok).
3. Nevnímam to ako nepriateľský vzťah. Veľtrhy umenia potrebujú na prežitie galérie, a galérie sa na nich budú zúčastňovať kvôli možnosti nadviazania kontaktov a predaja. Sekcie aukčných spoločností, zaoberajúce sa súčasným umením, sú závislé od galérií – čo sa týka získavania reputácie a dopytu po dielach súčasných umelcov. Galériám zase prospieva širšie publikum a rozruch vyvolaný aukčnými spoločnosťami. Samozrejme, z pozície dílera prinášajú so sebou aukčné domy i rôzne trhové výstrelky a nezaujímajú sa o dlhodobú umeleckú kariéru umelca. Myslím si však, že pokiaľ sú si toho umelci ako aj díleri vedomí, má zmysel pokúsiť sa s aukčnými spoločnosťami spolupracovať.

 

CHRISTIAN MEYER A RENATE KAINER
Galerie Meyer Kainer, Viedeň

                                                                       
1. Naša galéria išla vždy skôr smerom ku galerijným výstavám ako k účasti na veľtrhoch. To nám dovoľuje sústredenejšie pracovať    s umelcami – a poskytnúť tak zberateľom k dispozícii obsiahlejší a lepší výber ako na veľtrhu. Účasť na veľtrhu slúži najmä na informačné a reprezentačné účely.
2. Globálne veľtrhy ako Bazilej a Frieze nezaniknú (hoci by si to umelecký svet želal), lebo sú logickou živnou pôdou trhovej ekonomiky
založenej na odcudzení, závislosti od médií a všeobecnej nadvláde financií. Pre umenie to znamená, že už nemôže zanedbávať vplyv stratégií globálnych sietí, ako aj dominantnosť princípu supermarketu,  a akceptovanie prevahy kultúry eventov a spektákla.
3. Je očividné, že veľké výstavné prehliadky a ich kurátori si čoraz ostentatívnejším spôsobom vyberajú iných umelcov ako zberatelia na globálnych veľtrhoch a aukciách. Výsledkom toho bude, že lokálne výstavy a bienále budú pre umeleckú scénu dôležitejšie a vytvoria nový koncept lokálnosti.

 

EMMANUEL PERROTIN
Galerie Emmanuel Perrotin, Paríž

                                                             
1. Veľtrhy umenia sú všetkým zároveň. Pre galériu je veľmi dôležité predstaviť v rámci
veľtrhu umenia menej známych umelcov. Je to zároveň privilégium stretnúť sa so zberateľmi z celého sveta.
2. Dnešná neistá situácia prinúti galérie zúčastniť sa menšieho množstva veľtrhov. Galéria, ako tá moja, bola v roku 2007 na šiestich veľtrhoch, rovnako ako v roku 2008. Podľa mňa je nesmierne dôležité, aby sa skupina galeristov rozhodla, ktoré sú tie tri najdôležitejšie veľtrhy, ktoré chceme zachovať silné do budúcnosti.
3. Galérie nemôžu byť vykorisťované veľtrhmi umenia, lebo na nich participujú. Pre tie, ktorým neumožnia účasť na niektorých veľtrhoch, samozrejme nemajú rovnaký úžitok. Ak je veľtrhov priveľa, ako napríklad v Miami počas posledných niekoľkých rokov, výsledkom sú akurát problémy s ich strávením. Čo sa týka aukcií, posledné výsledky sú vcelku pozitívne, keďže 60% diel kúpili naozajstní zanietenci, ktorí v nasledujúcich šiestich mesiacoch diela nepredajú ďalej. Boli by sme radi, ak by tieto aukčnéspoločnosti zorganizovali menej predajov a strávili viac času prípravou špecifických predajných eventov. Tiež dúfam, že aukčné spoločnosti budú narábať s tou istou odhadovanou cenou ako galérie a postupne ju zdvojnásobia alebo ztrojnásobia, tak ako to bolo doteraz. Galéria, ako tá moja, ktorá pracuje priamo s umelcami, často stráca úžitok, ktorý by jej mohol priniesť sekundárny trh. Zberatelia uprednostňujú predaj ich diel na aukciách. Možno sa raz vrátia späť do galérií.

 

MIHAI POP A MIHAELA LUTEA
Galerie Plan B, Kluž, Rumunsko/Berlín

                                                                      
1. Krátko nato, ako sme v roku 2005 založili Plan B, nám bolo jasné, že existuje umelecký trh, ktorý sa oplatí preskúmať. Pramenilo to z túžby preraziť začarovaný kruh národnej kultúry a jej umelo vytvoreného trhu, aby sme pre umelcov i galériu mohli v reálnom čase vytvoriť naozajstnú kariéru. Veľtrhy umenia, viac ako iné výstavy, sú miestom, kde sa našej práci dostáva maximálnemu a demokratickému zviditeľneniu.
2. Galériu považujem za miesto pre produkciu, a výstavu za oveľa viac ako len príležitosť predávať diela. Naše stánky na veľtrhoch sú vždy kurátorsky pripravené a ponúkajú viac ako len vyvážený pomer medzi množstvom tovaru a prenajatým priestorom. Od úplného začiatku sme sa zhodli na tom, že budeme stavať na obraze, a až potom sa budeme zaoberať finančnými dôsledkami.
3. Očakávame dobré aj zlé,nové priateľstvá a aj nové konflikty.

 

THADDAEUS ROPAC
Galerie Thaddaeus Ropac, Paríž/Salzburg

                                                                   
1. Účasť na veľtrhoch umenia je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti. Samozrejme je s ňou vždy spojené isté riziko a množstvo práce pred, počas aj po skončení veľtrhu, napriek tomu je to dôležitá platforma pre stretávanie sa s kurátormi a zástupcami múzeí, a diskusie o budúcich kurátorských projektoch galérie.
2. Naša pozornosť sa sústreďuje najmä na výstavy v našich dvoch galériách, ktoré veľtrhy nenahradia. V poslednom období vzniklo podľa mňa priveľa nepodstatných umeleckých veľtrhov.
3. Najmä v tejto ekonomickej klíme sa zberatelia čoraz viac obracajú priamo na galérie, ktoré reprezentujú umelca na primárnom trhu. Hrozba aukčných spoločností, ktorú niektoré galérie v minulosti pociťovali, už nie je aktuálna, keďže sa podľa mňa zberatelia sústredia viac na intímne prostredie galérií.

 

RÜDIGER SCHÖTTLE
Galerie Rüdiger Schöttle, Mníchov

                                                          
1. Každý veľtrh umenia predstavuje riziko. Pre každého galeristu by sa mohol stať finančnou pohromou. Na druhej strane však
veľtrh hrá hlavnú úlohu v medzinárodnom zápase o prežitie.
2. Nie, pre mňa nie sú veľtrhy obtiažne.
3. Keďže som sa rozhodol bojovať, znamená to, že akceptujem svojich rivalov.

 

ELENA SELINA
XL Gallery, Moskva

                                             
1. Moje pocity sú skôr pozitívne, lebo pre ruského výtvarníka je dobré byť súčasťou medzinárodného kontextu. Na druhej strane na veľtrhoch umenia predávame medzinárodným zberateľom. Sú dôležitou súčasťou života našej galérie.
2. Berieme to ako dané pravidlá hry a neanalyzujeme emócie. Ak vás vyberú na najvýznamnejšie umelecké veľtrhy, je to vysoké ocenenie aktivít galérie a jej umelcov.
3. Momentálne aukcie umenia veľmi neovplyvňujú moju galériu – ako to bolo napríklad pred niekoľkými rokmi, keď začali predávať súčasné ruské umenie. To sa však vďaka svetovej kríze upokojilo. Nie je správne zaoberať sa teraz predajom na aukciách.

 

Pohľad na Art Unlimited, Art Basel 2008, v pozadí: Dan Graham. Majetok Art Basel.

Pohľad do Armory Show, New York, v pozadí: Thomas Hirschorn, courtesy Arndt & Partner, Berlín.
Christian Holstad v stánku Massima De Carla na Art Basel Miami Beach, curtesy Art Basel.

 

Giancarlo Politi

Find more stories

Home