LIAM GILLICK by

by 11. 10. 2009

Liam Gillick v Domě umění v Českých Budějovicích představil instalaci Wall Diagrams From The 1990s and Early 2000s, která má sice retrospektivní charakter, ale přesto je autonomním site-specific projektem.

Kurátor výstavy Michal Škoda instalaci vykládá jako strukturu spojující několik zejména historizujících atributů; například pohanské a předkřesťanské vzorce transformované do interiérového designu, střet koncepcí moderny s postmodernou či citace foyeru letiště Schiphol v Amsterdamu. Projekt je v souvislosti s ostatním autorovým dílem ze spektakulárního hlediska nezvykle střídmý. Poněkud popisný název projektu Wall Diagrams From The 1990s and Early 2000s vychází z kontextu výstavy, jelikož každý jeden diagram tohoto díla byl během tohoto období vystaven. Nyní ovšem prošel rekontextualizací a formálním přepisem do přísně geometrické černobílé nástěnné malby, přičemž zůstala apriori zachována principialita vzorců. Liam Gillick sám o tomto procesu mluví jako o vytvoření diagramu z diagramu.

Interpretační rámec umělcova oeuvre je vysoce intelektuální, což prokázal i expozicí v Domě umění. Ač je návštěva této instalace estetickým požitkem, není prvořadě, rozumově dešifrovatelná. Gillick jako by vynalezl svůj univerzální klíč pro dokonalé instalace: apropriované textové rámce, minimalizované kostry sektorového nábytku, účelové platformy či práce zcela multiplicitních forem. Uvažuje v širších kontextech, zkoumá politicko-historicko-sociální praxi. Vývodem těchto úvah mohou být i nástěnné diagramy. Jeden z nich, obsažený v popisovaném projektu, nechal v původní prostorové modifikaci pro výstavu Texte court sur la possibilité de créer une économie de l’équivalence v pařížském Palais de Tokyo zhotovit propuštěnými dělníky ze švédského města Kalmar. Fakt, že divák tuto informaci nedokáže recipovat pohledem na diagram, je právě výsledkem nosných, avšak skrytých souvislostí Gillickova díla.

Projekt je první samostatnou výstavou umělce (vyjma intervence v roce 1998 do zaniklé Window Gallery, British Council v Praze) nejen v České republice, nýbrž i v celé východní Evropě.

Pohledy do výstavy Wall Diagrams From the 1990s and Early 2000s, Liam Gilick, nástěnná malba, foto: Jan Mahr.

Jan Brož

More stories by

Jan Brož