AN INSTRUCTIONAL by

by 11. 6. 2010

Umelecká iniciatíva MART (Media art)  založená v írskom meste Galway zoskupuje vyše 100 aktívnych umelcov zaoberajúcich sa najmä tvorbou nových médií, inštalácie a performance. Jej zakladatelia, umelci a kurátori Matthew Nevin a Ciara Scanlan pripravili počas tohoročného leta putovnú výstavu s názvom An Instructional. Jedná sa o akúsi „kufríkovú“ expozíciu, ktorej spoločným menovateľom je ready made, ktorý sa zmestí do závesného vozíka za auto „dovolenkujúcich“ umelcov a kurátorov.

Umelecké dielo ako ready made a batožina je zaujímavým tvorivým obmedzením, ktoré výtvarníci využili v rôznych podobách – od inštalácie, objektov a videí až po diela, ktorých vzťah k ready made je len s námahou čitateľný. Hľadanie konceptu v tomto „eklektickom mixe“, ako ho samotní kurátori nazývajú, však iste nie je cieľom výstavy, jej zmysel je skôr v oboznámení sa rôznorodosťou tvorby členov iniciatívy MART.

Diela, ktoré použili princíp readymadeu boli tými, ktoré najviac pútali divácku pozornosť. Napríklad konceptuálne ladené dielo Ciary Scanlan, ktorá ukryla 400 euro na tajnom mieste v Bratislave a na výstave prostredníctvom parodicky ladeného videa dávala inštrukcie k ich odhaleniu, či pop-artovo vyznievajúca zvuková inštalácia Adama Gibneya, pozostávajúca z ozvučených škatúľ od kukuričných lupienkov.

Videoumenie vo svojej klasickej premietanej forme, ktoré tvorilo výraznú časť celej výstavy, sa v konkurencii s priestorovými objektmi trochu stratilo, živosť nadobúdalo viac pri kombináciách s objektmi ako napríklad dielo Sabiny Mac Mahon, The Relics of St. Clare of Assisi, ktorý rekonštruoval jeden z prvých televíznych aparátov v dejinách.

V rámci projektu sa už pred zastávkou na Slovensku MART predstavil v nórskom Bergene a v Londýne.

Výber diel môžme považovať za prehliadku činnosti iniciatívy MART a v istom zmysle i za „inštrukciu“. Inštrukciu, lákajúcou k návšteve webovej stránky tejto organizácie, ktorej jednou z hlavných činností je vytváranie databázy umeleckých diel a profilov autorov z oblasti tvorby nových médií.

Pohľad do výstavy An Instructional írskej iniciatívy MART, 2010, foto: Paťo Safko.

Peter Szalay

More stories by

Peter Szalay