VIKTOR FREŠO by

by 11. 4. 2011

Galéria SODA – jeden z viacerých mladých a ambicióznych bratislavských projektov – začala svoju výstavnú činnosť v roku 2009 v skromných priestoroch na Konventnej ulici. Tu dokázali zrealizovať niekoľko kvalitných výstav súčasnej slovenskej i českej umeleckej produkcie, sledujúc skôr mladú generáciu umelcov (S. Čechová, B. Schraggerová, J. Vytiska, P. Koyšová…) i niekoľko overených mien (M. Mikyšková, M. Czinege, S. Masár…). Nakoľko projekty vyžadujú veľkorysejší priestor a mnohokrát sú podobné malé súkromné galérie postihnuté neudržateľnosťou priestorov, zmenila SODA gallery svoje sídlo.

V nových priestoroch na Zámockej ulici začína nová éra projektu SODA výstavou predstaviteľa slovenského „post-pop-konceptu“ Viktora Freša. Do elegantného priestoru galérie tento umelec, pracujúci už takmer so všetkými formami umenia, priniesol celkom ucelenú kolekciu svojej aktuálnej sochárskej tvorby. Prezentuje sa sériou kompozične overených prvkov, ktoré poodporujú jeho koncept paradoxu, ironizácie funkcie objektu a jej znemožnenia. Ako parazit narúša utilitárnu funkciu predmetu a s nadsádzkou vytvára „ready- -made“ monumenty.

Pri vytváraní akéhosi piedestálu „istej neistoty“ a paradoxu pohybu bez pohybu Frešo vsadil na overené elementy ako sú kolieska na predmetoch a olištovaných bezpečnostných krabiciach. Nahradil tak „konvenčný podstavec“ valiacou sa silou kolies – S3, ktorá nesie monumentálny čierny štvorec so sústredenými farebnými škvrnami na povrchu. Silne vyznel čierny hranol uzavretý v kovovej konštrukcii – akoby intencia sochárskej verzie Malevičovho „čierneho štvorca“. Návrat k obrazu predstavuje sprejom nakreslený domček s podpisom na obale klip rámu s komerčnou fotografiou interiéru. Umelec sa podobne pohráva aj s púťovými obrázkami, napr. trblietavá Ikona s Madonou, uzavretá v hliníkovom ráme, je skôr kufríkom ako putovným oltárom. Frešo opäť ťažil zo svojej značky a overeného rukopisu, ktorý sa podpísal pod výraznejšie diela posledného obdobia z jeho dielne. Výstava FRESOVSODE je príjemnou prehliadkou sochára zahĺbeného do polemiky umenia a spotrebného predmetu.

VIKTOR FREŠO, S3, 100x100x100 cm, foto: archív autora.

Miroslav Zajac

More stories by

Miroslav Zajac