ENVY, ENMITY, EMBARRASSMENT

11. 6. 2013

Napriek tomu, že trh so súčasným umením sa v Turecku úspešne rozvíja, je pre domácich umelcov stále ťažké vytvárať a prezentovať nové diela vzhľadom na nedostatočnú podporu umenia v tejto krajine. Arter, ktorý podporuje realizácie nových diel umelcov rôznych generácií, je v tomto ohľade v Istanbule výnimkou. Inštitúcia poskytuje primeraný rozpočet na produkciu, honoráre pre umelcov a dokonca i možnosť zaradiť niektoré z týchto diel do zbierky nadácie Koç Foundation. Projekt kurátora Emre Baykala Envy, Enmity, Embarrassment (Závisť, nevraživosť, rozpaky) je druhou výstavou sledujúcou tento cieľ. Výstava pozostáva z diel umelcov ako Hale Tenger, Sener Özmen, Hera Büyüktasçiyan, CANAN, Nilbar Güres, Asli Çavusoglu, Merve Ertufan, Johanna Adeback, Berat Isik, Erdem Tasdelen, Selim Birsel, Yusuf Sevinçli a Mahir Yavuz, ktorí reflektujú tri v názve výstavy obsiahnuté pojmy. Kým na jednej strane tieto nové diela reagujú na sociálny, kultúrny a politický tlak nedávnej minulosti, na druhej strane zdôrazňujú i stopy polarizácie a prísneho rozdelenia spoločnosti. Spracovaním týchto tém v nadväznosti na problémy identity, rodu, solidarity a priateľstva, vyjadrujú umelci na výstave aj svoj kritický vzťah k miestnej, síce sebaistej, avšak stále ľahostajnej, scéne.

Konceptuálne ukotvenie výstavy obsahuje podvojnosti vychádzajúce z rozporov a podobností. Táto dualita sa odzrkadľuje i v priestorovom rozvrhu výstavy. Návštevníkov víta dielo I Know People Like This III od Hale Tanger, svetelný labyrint pozostávajúci z chronologicky zoradených röntgenových snímok zobrazujúcich štátne násilie. Hera Büyüktasçiyan vytvorila kompozíciu štyroch diel – Terki Dünya, The Island, Somewhere in the Middle a The Missing Cuckoo, ktoré spracovávajú tému nevyslovených osobných spomienok a príbehov v spoločnosti. Umiestnené sú na odlišných poschodiach, ale navzájom sa vysvetľujú a vytvárajú jasne zrozumiteľný celok. Vo videu The Hole sa i Berak Isik zaoberá bolestivými spomienkami na deportáciu. Video je umiestnené v tmavej priehlbine podzemnej jaskyne blízko Diyarbakiru. Definitívne sa strety a spojenia dvojznačností opakujú v me/you – performatívnom videu Johanny Adeback a Merve Ertufan.

 

Pohľad do inštalácie Envy, Enmity, Embarrassment, 2013, Arter – Space for Art, Istanbul. S láskavým povolením Arter, Istanbul.

 

Basak Senova

Find more stories

Home