GEORGES ADÉAGBO by

by 30. 1. 2014

Košická MAKE UP Gallery predstavila publiku beninského umelca Georga Adéagba (1942) výstavou Il était une fois, Košice: Košice d‘hier à jour d‘hui…! (kurátor Stephan Köhler). Adéagbo patrí k najvýraznejším postavám súčasného afrického umenia. Po štúdiách práva sa v 70. rokoch rozhodol, bez akýchkoľvek umeleckých ambícií, vytvárať akumulácie nájdených objektov a svojich komentárov k nim na svojom dvore v rodnom Cotonou (kde tvorí dodnes). Z tohto prístavného mesta však jeho cesta viedla až k Prize of Honor benátskeho Bienále v roku 1999, a aj k výstavám v newyorskom MOMA či na kasselskej Documente. V Košiciach Adéagbo realizoval svoj zaužívaný koncept postavený na spájaní nájdených objektov, insitných malieb a vlastných textov. Vytvára tak 3D koláž založenú na svojskom spracovaní kultúrnohistorickej identity miesta, kde vystavuje, na pozadí dodnes aktuálneho dialógu medzi európskou tradíciou „šírenia civilizácie“ a postkoloniálnou Afrikou. Súčasťou tohto spracovania sa stali aj maľby budovy Východoslovenského múzea či Dómu, vopred zhotovené podľa pohľadníc jeho domácim tímom tradičných beninských umelcov.
Nosnou súčasťou jeho inštalácie boli počas jeho košického pobytu horúčkovito zozbierané objekty, ktoré cez svoju optiku spontánne považoval za naše signifikantné kultúrne artefakty – od rakúsko-uhorských časopisov po LP platňu Petra Nagya, doplnené o podobné africké „souvenirs“. To všetko oživujú jeho rukou písané krátke poetické komentáre vo francúzštine. Zoskupuje tak na prvý pohľad nesúrodú a zároveň nejednoznačnú zmes, avšak pozornému divákovi ponúka čítanie svojej inštalácie vo viacerých vrstvách. Od nachádzania možno bizarných podobností, cez vtipnú kritickú reflexiu „exotiky“ až po, v dejinách umenia často diskutovanú, retardáciu „vyspelých“ výtvarných foriem na perifériách alebo v absolútne odlišnom kultúrnom kontexte. Nemáme možnosť sa v našom prostredí často stretávať s takým pozoruhodným príkladom uplatnenia zaužívanej stratégie západného umenia – tzv. „zaisťovania stôp“ (ale rovnako ich výroby či falšovania) v osobitej interpretácii z oblasti, ktorú Európania dlho označovali ako „Hic sunt leones“.

Detail inštalácie Georgesa Adéagba v Make Up Gallery, 2013, foto: Vlado Eliáš

Peter Tajkov

More stories by

Peter Tajkov