Jana Farmanová Galéria mesta Bratislavy / Bratislava

22. 4. 2015

Autorská výstava Jany Farmanovej V znamení panny v kurátorskej koncepcii Ivany Moncoľovej, prezentovaná v priestoroch Galérie mesta Bratislavy, mapuje autorkinu najnovšiu maliarsku tvorbu (2013 – 2014). Ide o výber akvarelovej a akrylovej maľby s dôrazom na témy, s ktorými pracuje dlhodobo a systematicky sa k nim vracia. Ako napovedá samotný názov výstavy odkazujúci nielen na znamenie, v ktorom sa narodila, ale aj na ťažiskový tematický okruh, vo svojich maľbách pokračuje vo vizualizovaní zážitkov spojených s vlastným životom a svetom svojich dcér. Ich obrazy často využíva ako zástupné symboly pre uvažovanie nad problémami, ktoré sa jej bytostne dotýkajú. Ide predovšetkým o reflexiu sveta ženy, kde dominujú odkazy na detstvo a dospievanie, najmä na premenu dieťaťa na dievča a ženu. K charakteristikám jej aktuálnej maliarskej tvorby patrí spontánnosť, schopnosť zachytiť atmosféru plynúceho okamihu. Hoci v jej tvorbe nájdeme aj konceptuálnejšie stratégie, kde sa maľba stala prepisom iného média, výstava akcentuje práve tento bezprostredný maliarsky prístup. Ten je dobre čitateľný aj v tej časti výstavy, kde sú obrazy poukazujúce na autorkin záujem o rastliny, a v širšom zmysle i na spojenie človeka s prírodou, ku ktorej má veľmi blízko. Dve najčerstvejšie maľby Sv. Františka a Ester maľuje látku (obe z roku 2014), sa od ostatných vystavených diel odlišujú. Ich celková atmosféra a možno aj použitý surový sololitový podklad akoby pripomínali poetiku autorkinej ranej tvorby. Ale mohli by sme sa pýtať aj inak, či tu nejde o náznak novej etapy jej maliarskej výpovede. Jana Farmanová je vyprofilovaná maliarka, senzitívna figuralistka, ktorá na umeleckú scénu vstúpila na konci 90. rokov. Svoj umelecký program s veľkým zanietením, cieľavedome a sebavedome postavila na maľbe, médiu, ktoré bolo v tom v čase na okraji záujmu. To, že jej rozhodnutie sprevádzané vlastnou tvrdohlavosťou bolo správne, dokumentuje nielen frekvencia jej účasti na výstavách, ale aj publikácie, ktoré, vzhľadom k tomu, že umenie je pre ňu cestou k sebapoznaniu, podávajú svedectvo nielen o jej tvorbe. Prvá veľká monografia vyšla v roku 2012 a jej tvorba bola zaradená aj do výberovej publikácie Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku (2014).

 

Jana Farmanová Ester maľuje látku, 2014 akryl na drevenej doske, 153 × 150 cm, oto: archív autorky.

 

Barbora Geržová

Find more stories

Home