Magic Carpets OPEN CALL na rezidenční programy 2018 – 2021

25. 12. 2017

V dnešní světové situaci, kdy se historie přepisuje, aby sloužila novým ideologiím a zájmům, a znovu bují nacionalismus, chceme posilovat pocit, že jsme součástí multikulturní Evropy, která se na svět dívá otevřenýma očima. Dáme osobním příběhům prostor skrze interdisciplinární uměleckou tvorbu, opírající se o kulturní nomádství, angažovanost a rozvíjení inkluzivní spolupráce s publikem.

Nadace Prague Biennale vyhlašuje výzvu pro mladé umělce na rezidenční programy 2018 – 2021 evropské kreativní platformy MAGIC CARPETS 

Hlavním cílem projektu jsou rezidenční pobyty pro mladé umělce, které budou zajišťovat všechny partnerské organizace ve třinácti evropských zemích. Jak říká Benedetta Carpi De Resmini (z římské společnosti Latitudo S.r.l.), která s myšlenkou projektu přišla: „Cestování se v průběhu času stalo jedním ze způsobů, jak si lidé osvojují vztah ke kultuře a tradicím různých civilizací.“ Díky rezidenčním pobytům bude možno získat představu i vhled do otevřeného a fascinujícího vztahu k lidovým tradicím, lokálnímu dědictví a magickým pohádkám, které v nás vyvolávají trvalou touhu po neznámém.

V průběhu projektu budou partnerské organizace vysílat a zvát k pobytům mladé evropské umělce a poskytovat jim stimulující prostředí k tvůrčí práci a příležitosti k veřejné prezentaci jejich děl. Mladí umělci se ocitnou na místech, která neznají nebo znají jen minimálně, a budou je zkoumat a seznamovat se s nimi společně s místními umělci a komunitami. Přitom se budou hlouběji seznamovat s lokální historií, legendami, mýty, pověrčivostí i realitou dnešní doby a tvořit nová, lokálně specifická umělecká díla ve veřejném prostoru.

Název projektu Létající koberce (Magic Carpets) vychází ze souboru středovýchodních Pohádek tisíce a jedné noci (anglicky též jako Arabian Nights), který významně ovlivnil lidovou slovesnost mnoha asijských i evropských národů. V Pohádkách tisíce a jedné noci figuruje i příběh o zázračném koberci, který je schopen člověka v okamžiku přenést na druhou stranu světa. Šeherezáda se snaží svojí kreativitou a představivostí zaujmout svého muže a zachránit si tak život, a tyto vlastnosti se stávají přesvědčivou metaforou moci kultury, která je schopna proměnit nedůvěru a konfrontaci ve vzájemné pochopení, úctu a dokonce i lásku.

Partnerské organizace:
Kaunas Biennial (Kaunas, Litva)
Centre of Contemporary Art (Tbilisi, Gruzie)
EVA International (Limerick, Irsko)
Folkestone Fringe (Folkestone, Velká Británie)
Fundaţia Culturală META (Bukurešť, Rumunsko)
Ideias Emergentes (Porto, Portugalsko)
Styleconception (Innsbruck, Rakousko)
KUNSTrePUBLIK (Berlín, Německo)
Lab 852 (Zahřeb, Chorvatsko)
Latitudo S.r.l. ve spolupráci s Qwatz (Řím, Itálie)
Latvijas Jaunā teātra institūts (Riga, Lotyšsko)
Novo Kulturno Naselje (Novi Sad, Srbsko)
Prague Biennale (Prague, Česká republika)

Výzva je určená mladým a začínajícím umělcům všech oblastí výtvarného umění, včetně nezávislé hudební tvorby, současného divadla, tance a dalších. 

Termín uzávěrky pro přihlašení je: 15. ledna 2018

Podmínkou je aktivní znalost AJ

Přihlášky obsahující krátký profesní životopis a umělecké portfolio (popis a dokumentaci realizovaných výstav či proběhlých projektů, např. webové stránky, blog, foto či videodokumentace aj.) v anglickém jazyce zasílejte na: elis@praguebiennale.org

 

Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Kreativní Evropa

Find more stories

Home