Ján Triaška by

by 11. 12. 2017

Motív rúk ako ikonografický prvok je v mnohých kultúrach prítomný od nepamäti. Rímsky rečník Quintilianus vnímal ruky ako silný nástroj, pomocou ktorého vyjadrujeme mnohé emócie. Site-specific inštalácia Jána Triašku Štúdia ruky v priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici sa na motív ruky pozerá z pohľadu umenia 21. storočia. Triaškova tvorba sa vyznačuje konceptuálnym narábaním s maliarskym médiom a jeho častou stratégiou je apropriácia iných diel. V inštalácii Štúdia ruky Triaška vytvára dialóg medzi historickými predobrazmi a súčasnou estetikou. Formálne napätie vytvárané odlišným spracovaním hlavného námetu – ruky detailne prevedenej tónovanou akrylovou maľbou, a lineárnou, štylizovanou kresbou ruky animovanej postavičky Mickey Mousea je zároveň metaforickým prepojením dvoch rôznych svetov: toho starého, pomalého, vnímavého, citlivého a nového – uponáhľaného, povrchného, odcudzeného. Minulosť nás neustále formuje a je v dnešnej dobe stále latentne prítomná. Zároveň je nepriamym mementom činov minulých a ich odrazu a vplyvu na dnešný spoločenský status quo. Tlmená farebnosť realistických akrylových gest kontrastuje s hrubou, výraznou linkou „gestickej“ súčasnosti, ktorá agresívne požiera a manipuluje tradíciu, kultúru, politiku… Absentujúca naratívna zložka, monumentálnosť gest levitujúcich v prázdnom priestore mení prezentované motívy na nadčasové, nedotknuteľné, takmer sakrálne ikony, ktorých umiestnenie vo výraznejšom priestore by rozhodne lepšie zodpovedalo ich charakteru a podčiarklo nástojčivosť prezentovaných gest. Inštalácia Štúdia ruky, rovnako ako mnohé ďalšie Triaškove diela, reaguje na súčasný spoločensko-politický ekosystém. Jej fragmentárnosť a akási „kompozičná“ vykorenenosť je rovnako nedopovedaná a osamelá ako súčasnosť, v ktorej žijeme.

More stories by

Katarína Slaninová