Prezentácia 47. čísla časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition

18. 4. 2018

Prezentácia 47. čísla časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition
a performatívna prednáška o umelej neinteligencii

v stredu 18. 4. 2018 o 17.30 hod
prezentuje: Lýdia Pribišová
performatívna prednáška: Samčo, brat dážďoviek
video: Juraj Kováčik
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Predstavujeme Vám nové číslo časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition, venované téme „antropocén a singularita“.
Tieto pojmy sú vo vzájomnom napätí – kým „antropocén“ označuje epochu, v ktorej sa človek stal určujúcim geologickým činiteľom, „singularita“ naopak ohlasuje koniec panstva človeka, ktoré sa zavŕši okamžikom vynájdenia silnej umelej inteligencie. Dokáže ale človek tvoriť nad seba samého? Vzťah nových technológií, kapitalizmu, vedeckého pokroku a klimatickej krízy sa prirodzene tešia pozornosti stále narastajúceho množstva filozofov a teoretikov. Svetlo sveta uzreli manifesty akceleracionizmu alebo xenofeminizmu, pre ktoré je otázka vzťahu technológií a ľudskej emancipácie zásadnou. Ani umenie nezaostáva, naopak. Vďaka tomu Vám môžme predstaviť profily umelcov ako je Jozef Mrva ml., Martina Růžičková alebo Zbyněk Baladrán, ktorí sa vo svojej tvorbe týmito koncepciami inšpirujú. Filip Ruisl pracuje s optimistickou predstavou možnosti spolupráce človeka a umelej inteligencie. Taktiež sme pre Vás preložili text kurátora a teoretika Kristiána Lukića, v ktorom sa venuje vojnám medzi vedou a umením. Výsostne aktuálnu tému biotechnologických manipulácií spracovala teoretička umenia Martina Ivičič. O vzťahu umenia, technológií a antropocénu písal Damas Gruska a líniu úniku zo sebazničujúcej trajektórie našej civilizácie sa pokúša vo svojej eseji nájsť Martin Vrba.

Hosťom večera bude Samčo, brat dážďoviek, s performatívnou prednáškou o umelej neinteligencii.

www.flashart.cz

Flash Art Czech and Slovak Edition z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným
partnerom časopisu, Ministerstvo kultury České republiky
a Státní fond kultury České republiky.
 

Find more stories

Home