Matti Braun

11. 7. 2008

Výstava Matti Brauna, ktorý čerpá podnety pre svoju tvorbu predovšetkým zo svojho bezprostredného prostredia, je veľkým prekvapením sezóny. Názov výstavy je bežným menom kebabových reštaurácií v oblasti Porýnia: Öz Urfa – skutočná, pravá Urfa. Urfa je mýtickým miestom ako i skutočným mestom v Južnej Anatolii, nachádzajúcim sa medzi riekami Eufrat a Tigris. Mesto bolo historicky významným obchodným uzlom, no zároveň sa stalo miestom, kde sa miešali rozličné kultúry a náboženstvá uctievajúce Urfu ako Abrahámove miesto narodenia. Pred 10 až 12 tisíc rokmi bola Urfa i miestom, kde došlo k Neolitickej revolúcii, doprevádzanej prechodom z nomádskeho spôsobu života lovcov na usadený spôsob života a počiatky poľnohospodárstva. Zmenu spôsobu života doprevádzal rozkvet remesiel, predovšetkým tých, ktoré súviseli s výrobou medi. Množstvo príbehov, ktoré Braun v rámci tejto výstavy zhromaždil, vytvára samostatný obraz, meniaci mesto na akýsi záznam rozličných mýtov. Všetky vystavené objekty – od tureckých váz, cez starorímske petrolejové lampy, až po prehistorické nástroje, starostlivo usporiadané v elegantných vitrínach zo skla a medi – boli na základe pôvodných objektov vytvorené samotným umelcom. Braun vytvára svoje vlastné historické múzeum mesta Urfa, ponorené v umelom zelenom svetle dramaticky sa hojdajúcich neonových lámp. Samostatne stojaca moderná abstraktná socha odkazuje k hranici – na ktorej bol Abrahám údajne upálený – premenenej, snáď vďaka božiemu zásahu, na jazierko s kaprami. Či už skutočná Urfa so všetkými svojími nedávnymi aj starými príbehmi niekedy naozaj existovala je ťažké povedať. Isté je, že ju po tieto dni môžete nájsť v Kolíne.

 

Matti Braun, Öz Urfa, 2008, pohľad do inštalácie v Museum Ludwig, Kolín.

 

Andreas Schlaegel

Find more stories

Home