Mira Gáberová

11. 7. 2008

Počas júla ste si mohli odskočiť z pláže na Zlatých pieskoch rovno na výstavu videí Miry Gáberovej, ktorá sa konala v galérii 13m3. Absolventka ateliéru maľby a iných médií prof. Daniela Fischera tu vystavila tri nové videá, z ktorých dve nové nekompromisne zostrihala podľa vopred daného vzorca. Narušila tak myšlienkovú a výrazovú jednotu svojej doterajšej tvorby, pôsobiacej lyricky, symbolicky a miestami až pateticky.
Pátos a symbolika jej starších prác boli umocnené zvukovou stopou, ako aj intímnymi zážitkami autorky, ktorá tvorila na základe vlastného pocitu, prežitku, či sna. Na výstave ich zachytilo iba jedno video, vytvorené na objednávku. Žena sediaca v jogínskej polohe, kvety, vlasy, zavreté dvere v pozadí – to všetko boli čitateľné symboly Gáberovej tvorby.
Na opačnej strane miestnosti sme videli už spomínané „experimentálne“ zostrihané videá, kde autorka využila niekoľkohodinové zábery, natáčané pôvodne pre iné účely. Radikálny, konceptuálny zásah do nedokončenej práce mierne odhalil pozadie vzniku videí (napr. v istých momentoch sme videli autorku, ktorá upravovala pripravenú scénu). Šablónovité zostrihanie zabezpečilo náhodný výber scén, na úkor vypadnutia dôležitejších a zdôraznenia, možno tých menej dôležitých záberov.
Každopádne, ak sa návštevník tešil na „klasickú“ Miru Gáberovú, mohol zostať zaskočený, sklamaný alebo naopak príjemne prekvapený experimentom, ktorý síce potreboval vysvetlenie, ale zároveň ponúkol svoj vlastný jazyk, napriek strohej „vypočítavosti“ jednotlivých sekúnd, tak príbuzný symbolickému jazyku autorky. Bola to stále tá istá káva (v dobrom slova zmysle), len bez pridania cukru (symboliky).
Gáberová, momentálne presýtená pátosom, vyprahnutá pocitovo, skúšala hranice videa a zahrávala si tak s divákovou trpezlivosťou. Kým pri svojich minulých videách nútila návštevníka ponoriť sa do videí bez zbytočného vysvetľovania, teraz bola ochotná o svojej práci hovoriť. Spravila tak aj na diskusii Mikroskop 04, ktorá výstavu ukončila príjemným rozhovorom nielen so samotnou autorkou, ale aj s kurátorkou výstavy Katarínou Gatialovou a hosťom podvečera Annou Daučíkovou.

 

Mira Gáberová: Replant, 3 min 20sec, 2008, foto: archív autorky.

 

Karmen Koutná

Find more stories

Home