REC MODE

11. 7. 2008

Výstava videoartu REC MODE v Ríme, na ktorej sa zúčastnili mladí umelci z umeleckých akadémií z Viedne, Ríma, Bratislavy, Prahy a Brém, je prvou edíciou Ceny Valentina Moncada. REC MODE je výstava, no i súťaž mladých umelcov, ktorej cieľom je presadiť študentov umeleckých škôl v inštitucionálnom kontexte mimo akademickej pôdy. Spomedzi desiatich umelcov, vybratých medzinárodnou porotou, zvíťazil Miroslav Kohút z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho video s názvom Balcony Travelling reinterpretuje bežný slovenský príheh z obdobia komunistického režimu na základe osobnej skúsenosti. Zachytáva jeho rodičov, ktorí rovnako ako väčšina, nemohli z ekonomických dôvodov cestovať na prázdniny. Konfrontuje ich bežný príbeh s vlastnými možnosťami, spláca im svojou prácou pomyslený dlh. Kohút s použitím jednoduchých, nie príliš sofistikovaných prostriedkov vytvoril zaujímavé video s nostalgickým poetickým príbehom. S víťazstvom získal možnosť realizácie samostatnej výstavy v rímskej galérii Valentina Moncada v roku 2009. Okrem neho zaujali práce Marianny Ferrato z rímskej akadémie umenia, ktorá pomocou obtiažneho prepísania vlastného mena vytvorila špecifický autoportrét a Anny Witt z Viedne, ktorá ironickým spôsobom imitovala protiteroristický výcvik na letisku.

 

Miroslav Kohút, Balcony Travelling, 2007, video, 4 min., foto: archív autora.

 

Francesca Orsi

Find more stories

Home