OTEVŘENÍ GASK – 8. 5. 2010 by

by 11. 1. 2010

Začátkem května otvírá Galerie středočeského kraje (GASK) novou expozici svojí stálé sbírky v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Zeptali jsme se proto jejího šéfkurátora Ondřeje Chrobáka na několik podrobností:

1. Co je součástí sbírky, na co bys rád upozornil?
OCH: Prezentaci sbírky GASK jsme se rozhodli nenazývat stálou expozicí, ale „výstavou ze sbírkového fondu“. Nejde o hru se slovy. Termín „stálá expozice“ asociuje něco stabilního až statického. GASK usiluje o dynamický model prezentace. V praxi to znamená, že každé dva roky bude vyzván jiný kurátorský tým, aby podle vlastní koncepce vytvořil konstelaci z uměleckých děl, která jsou součástí sbírky. Premiérovou výstavu připravila Marie Bergmanová, která zvolila pro výběr a řazení děl kritérium data akvizice, zakoupení či darování uměleckého díla do sbírky. Tento koncept umožnil nejen velmi zajímavá setkání obrazů a soch, ke kterým by se jinak velmi těžko hledala záminka, ale především ukázal kulturně společenský kontext, v němž nejen tato instituce za posledních fungovala. Jinak řečeno nebudou tolik vystavovány obecné dějiny českého umění 20. století, ale konkrétní sbírka tohoto umění.

2. Jaké připravujete další výstavy?
OCH: Proměnné výstavy, kterým bude věnováno celé druhé patro Jezuitské koleje, jsou velmi rozdílné. Bude zde instalována Kutnohorská iluminace, středověká památka získaná koncem loňského na aukci v Londýně. Ale také výstava sbírky KONTAKT, což je sbírka středoevropského konceptuálně orientovaného umění vytvořená bankou Erste. A konečně výstava nazvaná Emil Filla – archiv umělce, což je velmi inovativní pohled na zakladatelskou osobnost české moderny. Spojujícím prvkem těchto tří výstav je nejen důraz na maximální kvalitu, ale také vztah k aktuálním diskurzům, ať již uměleckým, uměleckohistorickým, nebo společenským.

3. Součástí aktivit budou jistě i doprovodné akce. Co je plánováno k otevření? Spolupracuješ opět s externími kurátory?
OCH: Přirozeně, komunikujeme s externími kurátory, historiky umění, ale i odborníky a aktéry z jiných sfér. Chceme jako instituce dát prostor autentickým platformám, být otevření podnětům, moderovat a zprostředkovat je návštěvníkům GASKu.

4. A co vize do budoucna?
OCH: Vize by se dala vyjádřit krátce, byť ambiciózně: rozbít stereotyp muzea umění jako nudné a duchamorné instituce existující mimo reálný čas a prostor, jejíž návštěva duševně a snad i fyzicky bolí. Bohužel spousta lidí pak tento pocit z institucí umění přenesla i na samotné umění.

Pohled do instalace výstavy Emil Filla – Archív umělce, instalace: Zbyněk Baladrán, foto: Mikuláš Nevan, GASK.

Eva Krátká

More stories by

Eva Krátká