ROZDÍLNÉ REALITY by

by 11. 6. 2010

Výstava Collectors – The Czecho-Slovak Pavilion v galerii Hilger Brotkunsthalle nahlíží na rozdílné chápání slova sběratel, jakož i na formy definic české a slovenské entity, respektive entity jediné, vyplývající však z obou těchto socialit. Jaké formy asociací nabízí pojem sběratel a jeho vášně, jím stanovená kritéria výběru a uspořádání a jak lze toto souhrnně prezentovat jako ucelený model na jediné výstavě? Preferování různých stylů nám otevírá možnost výběru různých médií, které v rodící se výstavě často odráží specifickou zálibu sběratele. Podobně si počínají i kurátoři, kteří zastávají určitý směr. Na jejich výstavách je pak patrný konkrétní rukopis. Umělci, které vybrala Lucie Drdová, reprezentují navíc část scény z někdejšího československého prostoru, která přes svou současnou binacionalitu stále zachycuje fluktuace umělců z jednoho státu do druhého a která, i přes politická a ekonomická rozhodnutí, nepůsobí v žádném případě odděleně. Výše zmíněná obsahová koherence je patrná již z názvu výstavy, jenž se odvolává na pavilón benátského bienále, který reprezentuje Česko a Slovensko stále společně, a tím jako by zachovával původní politické dimenze. Je zde prezentována především mladší generace umělců, kteří pracují s různými médii, přičemž dominují fotografie a instalace, v nichž se umělci zabývají fenoménem prostoru a které nás v Kunsthalle zvou do různých světů. Vnitřní a vnější prostor je vyjádřen zejména v instalacích formou schématického zobrazení. Na druhé straně fotografická díla abstraktní i ta, jež odrážejí realitu, definují prostorové poměry. Díky zdařilému muzeálnímu uspořádání může výstava představovat část sběratelské vášně, ale také metaforu politických změn v Evropě posledních let.

Markéta Othová, Mayday, 2004-2007, černobílá fotografie, 40,5×59 cm, foto: archiv autora.

Walter Seidl

More stories by

Walter Seidl