DÁVID DEMJANOVIČ & JARMILA MITRÍKOVÁ by

by 11. 9. 2011

Dvojica umelcov Demjanovič a Mitríková predstavila v bratislavskej galérii HotDock pod kurátorským vedením Michala Stolárika spoločný projekt Pyrografie. Autori oživili tradičnú techniku vypaľovania spájkovačkou do dreva, typickú pre folkloristický dekor, ktorá je obľúbená medzi domácimi kutilmi a trampmi. Znovuobjavili nielen starosvetskú techniku, ale i polozabudnuté témy, ktoré obdivuhodne navzájom kombinujú. V ich dielach sa prelínajú partizánske hrdinstvá, príbehy zázračného zachránenia sa počas Slovenského národného povstania, ktoré sú dodnes tradované na dedinách, ako aj dobrodružstvá z chlapčenských kníh či hrôzostrašné historky o pochovaných nepokrstených deťoch. Vytvárajú tak špecifický výklad slovenských dejín, nové legendy a mýty. Umelci sa inšpirujú všeobecnými slovenskými dejinami, z ktorých vyberajú polemické prvky. Tieto následne aplikujú na legendy, zvyky a povesti tradované ústnym podaním. S folkloristickými motívmi súvisí i uplatnenie techniky typickej pre amatérsku ľudovú tvorbu. Uvedené prvky občas zmutujú s vesmírnou tematikou. Výtvarníci rozpracúvajú autorský “Slovenský vesmírny program”, ktorý pozostáva z osobitej, trochu bizarnej ikonografie. Pokúšajú sa vytvoriť alternatívnu históriu národa, do ktorej zakomponovali okrem počinov kozmonautov i cepovanie medveďov, ktoré považujú za miestny ekvivalent býčích zápasov, avšak nebezpečnejší a heroickejší. Na výstave prezentovali päť závesných obrazov, tri trojuholníkové obrazy lemované farebným lanom, pripomínajúce suvenírové vlajočky pre motoristov a objekt odkazujúci na útulne v slovenských horách, ktorý dekorovali motívom kríža. Ten má podľa slov umelcov chrániť pocestných pred zlými mocnosťami.

Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková spolupracujú od roku 2009. Spoločne realizujú diela vytvorené technikou pyrografie. Obaja sa venujú i vlastnej tvorbe, Mitríková maľbe a keramike, Demjanovič vytvára objekty, inštalácie a videá. Ideové zázemie vytvára skôr Demjanovič, rukopis a kompozícia diel a používanie farebných lazúr sú blízke Mitríkovej maľbám. Sériu Pyrografii vystavovali spoločne už v marci 2011 v košických Kasárňach/Kulturparku. Návrat „ku koreňom”, k slovenským reáliám, národnému povedomiu a k odkazom na ľudové umenie je v súčasnom slovenskom umení frekventovanou témou. Dvojica okrem nápaditých tém prispela k tomuto trendu práve reinterpretáciou tejto tradičnej ľudovej techniky.

Pohľad do výstavy Pyrografie v galérii Hot Dock, foto: archív autorov.

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová