LUIS CAMNITZER by

by 11. 9. 2011

Výstavní prostor tranzitdisplay během dvou jarních měsíců uvedl práce Luise Camnitzera. První česká přehlídka světově uznávaného umělce byla koncipována jako průřez autorovou tvorbou a dala návštěvníkům nahlédnout různé podoby toho, co všechno může znamenat označení konceptuální umění.

Luis Camnitzer (1937) je tvůrce veskrze mezinárodní. Narodil se v Německu a již v roce 1939 jeho rodina emigrovala do Uruguaye. V šedesátých letech spojil svou uměleckou kariéru s městem New York, kde působí dodnes. Měnící se prostředí ovlivnilo jeho zájem o zkoumání podob lidské identity a prostředků vzájemného porozumění. Nástrojem se Camnitzerovi stala především řeč a obecněji principy komunikace; jazyku připisuje zásadní roli při prožívání reality a zároveň zdůrazňuje jeho náchylnost k mocenskému zneužití.

Podobně jako pro své německé výstavy nechal Camnitzer přeložit své texty i v Praze. Slavná věta „Toto je zrcadlo, ty jsi napsaná věta“ se díky překladu stala srozumitelnou pro nejširší veřejnost. „Všichni ti, kteří neumějí číst česky, jsou hloupí“ zase nemohlo zaznít v jiné než české verzi. Ryze lingvistické intervence v galerii prostupovaly objektové instalace. Jakýmsi mezistupněm obou byly Dvě rovnoběžné linie vinoucí se napříč prostorem. Blízkost nekonečné a nesmyslné věty, vedle které paralelně probíhala informace zakódovaná v kouscích odpadků, patřila v tranzitu mezi nejpůsobivější práce.

Příznačné je, že si Luis Camnitzer pražskou přehlídku instaloval sám; psal po zdech a vlastnoručně na ně připevnil své projekty. Přímý kontakt s místem byl dále potvrzen autorovou veřejnou přednáškou, na které představil důležité momenty své tvorby. Mezi jinými zaujal etickým zdůvodněním odklonu od monumentálních tisků sponzorovaných morálně pokřivenými nadacemi k pomíjivému a v podstatě nenáročnému konceptu. Tranzitdisplay nabídl českému divákovi sváteční příležitost vidět hvězdu konceptuálního umění v naléhavé komunikaci s místním prostředím.

LUIS CAMNITZER. This Is a Mirror. You Are a Written Sentence, 1966-2011, v popředí: Twin Towers, 2002,
foto: Tomáš Souček.

Johana Lomová

More stories by

Johana Lomová