SEE YOU THERE by

by 11. 12. 2011

Na jeseň sa v poľskej Vroclavi uskutočnil Európsky kultúrny kongres, ktorého témou bolo „art for social change“. V jeho rámci prebehla výstava kurátorky Ivany Komanickej See you there. Téma umenia a sociálnej zmeny je tu podaná kriticky, umelci a umelkyne si kladú otázku, čo spravilo s umením v Strednej Európe dravé prostredie neoliberalizmu.

V diele Výlet do imperiálneho centra tematizuje skupina umelcov z Viedne (Eduard Freudmann, Ivan Jurica a Ivana Marjanović) fakt, že privátne umelecké nadácie v podstate prepísali stredoeurópske dejiny umenia. Finančné toky sú novým kolonializmom a umelci v systéme grantov vystupujú ako konkurenti. Ak niekto do systému nezapadá, môže ho postihnúť rovnaký osud ako napríklad Milana Adamčiaka, ktorý skončil bez financií a takmer aj strechy nad hlavou, nebyť solidarity Michala Murina. Umelecká dvojica Adamčiak-Murin prezentovala svoje diela vo forme dokumentácie, no zároveň boli v inštalácii sami prítomní. Príklad Adamčiaka je výstražným znamením, upozorňujúcim na fakt, že nie je potrebné len umenie pre sociálnu zmenu ale aj sociálna zmena pre svet umenia. Murin tým, že sa postaral o svojho priateľa – umelca, zastúpil na individuálnej báze úlohu inštitúcií a štátu. Bez sociálneho sita a bez spoločnosti, ktorá umenie považuje za dôležité, sú umelci a umelkyne rizikovou skupinou obyvateľstva, ktorej hrozí rýchly pád na dno.

Aká iluzórna je umelecká sloboda, dokladá prípad maďarského umelca Jánosa Sugára. Umelec bol odsúdený za nasprejovanie sloganu: Wash your dirty money with my art na dve súkromné galérie v Budapešti. Súd mu „za vandalizmus“ vymeral päť mesiacov vo väzení s dvojročnou podmienkou a finančnú náhradu škody, voči čomu sa umelec odvolal. Sugár vo svojom geste kritizoval financovanie privátnych inštitúcií prostredníctvom verejných subvencií. Vývoj prípadu v podstate potvrdil, že umelecká sloboda často siaha len do hranice, kde začínajú záujmy trhu. Kurátorka Ivana Komanická prizvala Sugára do Vroclavi, kde vystúpil na fóre a tiež vystavil šablóny so spomenutým sloganom, ktoré si návštevníci mohli rozobrať a používať.

Zľava: MILAN ADAMČIAK a MICHAL MURÍN v svojej expozícii na výstave See You There, 2011; JÁNOS SUGÁR, Wash Your Dirty Money with my Art, 2011. Foto: János Sugár.

Lenka Kukurová

More stories by

Lenka Kukurová