Ars Electronica 2012 by

by 11. 9. 2012

TOHTOROČNÝ FESTIVAL si nekládol za cieľ revolučne zasahovať do chodu sveta, ani ambiciózne hlásať nové začiatky, ale len zachytiť to, čo sa deje: umelci, vedci, či bežní ľudia si vytvárajú svoje pohľady na svet. Podtitul The Big Picture sa snažil byť rafinovanou lingvisticko-filozofickou hračkou. Výstavy, koncerty, prednášky a happeningy nabádali návštevníkov zamyslieť sa nad tým, z čoho svoje obrazy tvoríme a či vidíme dostatočne jasne.

Svojím dielom do medzinárodného puzzle tento rok prispelo aj česko-slovenské duo Lenka Klimešová (CZ) a Maja Štefančíková (SK). MajoLenka uviedla videoart Error Stage in Five Layers (Chyba na scéne v piatich vrstvách). Inštalácia je obmenou výstavy v bratislavskej galérii HotDock z konca roku 2011. V Linzi dostali autorky k dispozícii jedno plátno namiesto štyroch. Obsahová stránka inštalácie tak tentokrát dominovala.

Video evokuje divadelnú scénu a je inšpirované štruktúrou aristotelovej tragédie, v ktorej je divák súčasťou komunikácie autoriek. Divadelné prostredie slúži ako metafora umeleckej scény, hlavné protagonistky komentujú proces tvorby umeleckých diel, pozícií umelcov, kurátorov a ďalších osôb, ktoré túto scénu tvoria.

Na festivale zaujali aj iné komplexné inštalácie s vážnymi posolstvami a prepracovaným prevedením. Programová sekcia Featured Artist vyzdvihla tvorbu Japonky Mikami Seiko. Inštalácia Desire of Codes (Túžba kódov) sa tematicky zameriava na rozdiel medzi „vnímaním” ľudí a strojov. V betónovej budove galérie Lentos vás obkľúčili desiatky kamier, vyzbrojených senzormi pohybu, a svoje „postrehy” zaznamenávali na vedľajšie plátno.

Dáta sa presúvali medzi fyzickým priestorom tela a virtuálnym priestorom obrazovky. Živí ľudia splynuli v priestore s neživými objektmi, ktoré z diaľky pripomínali interaktívny hmyz. Spoluúčasť strojov, virtuálnej reality, dát či kódov može byť niekedy desivá. Obrazovka totiž nezobrazovala technický obraz, na aký sme zvyknutí, ale poetickú dekonštrukciu. Stroje majú moc a prostriedky vytvárať inú realitu. Disponujú napríklad schopnosťou nič nezabudnúť. Ale o tom už viac toľko citovaný a interpretovaný Orwell.

Inou formou prezentuje a na Orwella odkazuje aj Estónec Timo Toots. Jeho ocenená inštalácia Memopol-2 zavedie návštevníka do polotmavej izby plnej obrazoviek a prístrojov. V centre sa nachádza stolička so skenerom, kde môžete zadať svoje číslo pasu. Dáta nájdené o vašej osobe na internete sa prenesú na veľké displeje a evokujú pocit vypočúvaného, o ktorom sa dá všetko zistiť.

Úžasnou precízosťou a dôsledne premysleným konceptom zaujme presahové dielo Moon Goose Analogue (Analógia mesačných husí) od Agnes Meyer-Brandis. Deväť mesiacov sa zaoberala životom husí na špeciálne upravenej farme. Táto bio-poetická investigácia nadväzuje na historický sci-fi román Francisa Goodwina The Man in the Moone z roku 1603. Godwin ako prvý popísal stav beztiaže dávno pred Newtonovou teóriou gravitácie. Hlavný hrdina knihy letí na mesiac na voze ťahanom husami. Meyer-Brandis teda prakticky skúmala možnosti prežitia husí vo vesmíre. Na špeciálne upravenej farme „trénovala” jedenásť exemplárov, ktorým dala kozmonautské mená a viedla si ku všetkému dokumentáciu. Odporúčam vyhľadať si na internete dokumentačno-umelecké video, ktoré vtipnou formou dokresľuje a konfrontuje historický román s možnosťami 21. storočia.

Aký je prístup ľudí k dátam, ktoré vedú k tvorbe pravdivého a jasného pohľadu na svet? Technologickým zmenám a novým možnostiam v oblasti verejných archívov bola venovaná víkendová konferencia Archivia. Aj Ars Electronica Center vynovilo tento rok svoje online archívy a okrem textov si môžete vyhľadať už aj videá a ďalšie multimediálne dáta z minulých festivalov.

AGNES MEYER-BRANDIS, Moon Goose Analogue: Lunar Migration Bird Facility, 2012, foto: archív Ars Electronica.

Zuzana Duchová

More stories by

Zuzana Duchová