RAFAŁ MILACH by

by 11. 9. 2012

Velkorysá instalace padesáti osmi barevných fotografií a krátkého dokumentárního snímku polského autora Rafała Milacha byla vystavena v sousedství výstavy Larryho Clarka, ikony současné dokumentární fotografie. Rafał Milach představil, v Německu vůbec poprvé, jeden ze svých posledních projektů s názvem 7 Rooms. Protagonisty sedmi příběhů jsou Gala, Stas, Mira, Vasja, Saša a Nasťa, kteří žijí na předměstí Moskvy, Jekatěrinburgu a Krasnojarsku. Rafał Milach pravidelně po šest let dokumetoval život těchto mladých Rusů, kteří jsou představiteli generace pamatující perestrojku, glasnost i Borise Jelcina, a současně dnes žijí v éře moderního Ruska, které prožívá bolestivý přerod. Nejsou chudí ani bohatí, chtějí cestovat a být v kontaktu se světem, zůstali však uvězněni ve svých „pokojích“. Rafał Milach portrétoval každodenní život generace uvězněné mezi mentalitou starého sovětského režimu a ambiciózním novým Ruskem Putinovy éry. Navázání osobních vztahů s jednotlivými aktéry umožnilo Rafału Milachovi pořídit velmi intimní záznam života této ruské generace. Autor však nevytvořil „pouze“ portréty jednotlivých postav a jejich postojů. Podařilo se mu dostat až za hranici běžně vnímaných stereotypů. Rafał Milach zachytil obraz současného proměňujícího se Ruska, země nekonečných obzorů, plné rozporuplných dojmů, tradic a bizarních výjevů, které jsou součástí každodenních životů. Sám autor říká: „Čím více jsem se snažil Rusko pochopit, tím více jsem se ztrácel. Rusko je planeta sama pro sebe.“ 1 Výsledkem šestileté práce je moderně pojatá mozaikovitá, dynamická instalace různých formátů snímků, která na několika málo desítkách fotografií nabízí mnohovrstevnatý pohled na Rusko dnešních dnů. Rafał Milach věnoval každé z postav přibližně osm záběrů: jsou tu intimní zátiší, reportážní portréty kombinované s inscenovanými výjevy, široké záb ry exteriérů prostředí, ve kterém jednotliví protagonisté žijí, nebo naopak pohledy do soukromých a veřejných interiérů, v nichž tito lidé tráví svůj čas. Před divákem tak vyvstává dílo promlouvající o osobních ambicích, zklamání, snaze o osvobození se od tíhy minulosti, touze a živoucí naději po změně. Ta je ale, zdá se, nemožná bez změny jednotlivostí i celku. Celek je obrazem detailu a zdánlivé bezvýznamnosti odrážejí celek.

1 Rafał Milach, 7 Rooms (katalog výstavy), C|O Berlin, 2012.

RAFAL MILACH, 7 Rooms, 2008, digitální tisk, 100 × 125 cm.

Roman Dobeš

More stories by

Roman Dobeš