Nepovinná výstava Kunsthalle/Hala umenia / Košice by

by 22. 9. 2014

Pokiaľ súčasná historiografia doteraz neposkytla syntetické dielo o tom, „ako to vlastne so Slovenským národným povstaním naozaj bolo“, kunsthistória má pri hodnotení umenia z dôb tzv. povinných výstav k jeho výročiam jednoduchšiu úlohu. Keď totiž ruku umelca vedie politická objednávka so cťou obstoja len tí najlepší. Martin Piaček a Radko Mačuha sa rozhodli tému SNP opäť „zadať“ a sledovať, ako sa odrazí v absolútne odlišnej spoločenskej atmosfére, naprieč generáciami našich umelcov. Túto výzvu umocnili kurátorskou koncepciou, ktorá sa od výtvarnej minulosti SNP nedištancuje, práve naopak – pokúša sa s ňou prepojiť. Vznikla tak spolupráca so Slovenskou národnou galériou, ktorá zo svojich zbierok poskytla kurátorský výber (Petra Hanáková a Alexandra Kusá) diel, ktoré majú nadčasovú, a hlavne nadideologickú kvalitu. Došlo tak k pozoruhodnému stretnutiu umenia klasikov, zdatne sa vyrovnávajúcich s pašovaním modernistického jazyka do erbovej témy nášho socialistického realizmu (napr. Guderna, Bazovský, Chmel či Kostka), spolu s dielami výrazných osobností našej neskorej moderny (azda miestami až postmoderny – Jankovič, Bartusz, Sikora), cez staršiu a strednú generáciu umelcov otvárajúcich slobodné 90. roky minulého storočia (Kalmus, Čierny, Murín, Filová, Titell), až po výtvarníkov bez priamej skúsenosti s povinnými výstavami, ktorí priniesli a prinášajúcimi odľahčenú optiku na túto politicky presýtenú tému (napr. Mitríková – Demjanovič, Čerevka, Sláviková, Kvetan, Kyša). S obligátnym bazénom uprostred Košickej haly umenia sa Piaček s Mačuhom vyrovnali umiestnením vlastného performatívneho diela Práca, ktorú treba urobiť . Anonymný postarší chlap tu počas vernisáže štiepal obrovskú kopu guľatinovej metrovice. Svojou nenútenou agilitou vdýchol inak trochu uhladenej výstave expresívny náboj. Spolu s autormi tak pripomenul, že niekedy nadíde historická situácia, kedy je potrebné vzoprieť sa všeobecne prijatému oportunizmu, vziať do ruky niečo ostré a jednoducho urobiť „čo treba“.

Radko Mačuha, Martin Piaček Práca, ktorú treba urobiť , 2014 interaktívna ištalácia 25 × 12 m foto: Juraj Gembický

Peter Tajkov

More stories by

Peter Tajkov