Karl Salzmann Kunsthalle LAB / Bratislava

21. 12. 2014

Po viac ako dvadsiatich rokoch snáh zo strany kultúrnej obce a nekonečnom rozprávaní o jej vzniku zo strany Ministerstva kultúry SR má už aj naše hlavné mesto svoju kunsthalle. Hoci oficiálne funguje od 1. januára 2014, svoje brány pre verejnosť otvorila až 19. septembra pod oficiálnym názvom Dom umenia/ Kunsthalle Bratislava (KHB). Okrem hlavných výstavných priestorov je súčasťou KHB aj priestor LAB, ktorý bol ako prvý predstavený verejnosti ešte na jeseň 2013 výstavou nazvanou Nultá výstava. Ako bolo avizované ešte v minulom roku, LAB má byť priestorom na prezentáciu progresívnych podôb súčasného vizuálneho umenia a jeho dramaturgia má vychádzať najmä z medzinárodného konkurzu. Karl Salzmann (1979), žijúci v Rakúsku, sa vo svojej tvorbe zaoberá skúmaním zvuku a experimentálnej hudby, jeho diela sa pohybujú na pomedzí zvukovo-kinetických experimentov a vizuálneho umenia. Jeho audio-kinetické inštalácie a skulptúry v podstate opisujú jednoduché fyzikálne zákony, no i napriek jednoduchosti formálneho jazyka sa dokážu dostať do pozornosti diváka. Často ide o kombinácie surových priemyselných materiálov s mechanickými prvkami. V LABe predstavil sériu zvukovo-kinetických objektov a inštalácií z posledného obdobia. Z prezentovaných diel som si dovolila vybrať jedno light/water/sound – pattern (2013). Zvukovo-kinetický objekt, v ktorom Salzmann vizualizuje tóny, vznikol počas experimentovania s Chladniho obrazcami. Tieto vznikajú na tenkej liatinovej platni posiatej pieskom či iným, podobným materiálom, keď je platňa vystavená vibráciám. Obrazce vznikajú a menia sa podľa veľkosti a tvaru platne, podľa frekvencie, sily a dynamiky vibrácií. V tomto prípade šlo o kovovú platňu, no namiesto piesku použil Salzmann hladinu vody. Vibrácie platne (spôsobené vonkajšími vplyvmi) vytvárali na jej povrchu nové a nové štruktúry. Tieto zároveň narúšali hladinu, prirodzené zrkadlo odrážajúce realitu, a vytvárali prchavé okamihy. Prvú oficiálnu výstavu má už LAB za sebou. Projekt Vlnové štúdie Karla Salzmanna, myslím, spĺňal vyššie uvedené ambície kurátorov, navyše predstavoval aj typ divácky atraktívnej výstavy.

 

Karl Salzmann Svetlo/Voda/Zvuk/Vzor , 2013 kineticko-zvukový objekt Kunsthalle / Dom umenia, Bratislava foto: Zuzana Godálová.

 

Alexandra Niczová

Find more stories

Home