Lenka Vítková Galerie Dole / Ostava by

by 11. 4. 2017

V ostravské Galerii Dole proběhla od 20. 2. do 29. 3. 2017 výstava Lenky Vítkové. Umělkyně zde ve spolupráci s kurátorem Jiřím Ptáčkem představila abstraktní malby temperou na nepravidelně oválných sádrových odlitcích, které svým rozměrem v průměru do dvaceti centimetrů naplňují formát miniatur. Bývalé sklepní prostory, v nichž galerie sídlí, byly zaplněny podle jednoduchého principu: co metr zdi, to jeden obraz. Nezvyklé tvary a použitý materiál se pro diváka mohly stát zdrojem nedůvěřivé distance, ve skutečnosti jsou však odlitky sádry elegantním řešením, jak obrazy vůbec realizovat a zároveň si připravit „našepsovanou“ plochu pro malbu.

První pohled do instalace skutečně mohl vyvolat dojem, že jsme svědky záměrně odtažité komplikovanosti, stačilo se však detailně zaměřit na jeden z obrazů a všechno se rázem změnilo. Malba vás svojí precizností, touhou zkoumat samu sebe, a tedy ochotou se nepředvídatelně měnit, překvapila. Najednou jste zažili prakticky totožný pocit variabilní tekutosti, který umožňuje detailní zkoumání rukopisu maleb starých mistrů Velázqueze, Vermeera nebo třeba Botticelliho. Na ploše jednoho tahu jste byli schopni prožít mimořádně intenzivní škálu emocí, přičemž technika je to, co pro ni vytváří bezpečný a zároveň modifikovatelný rámec. A jak jste postupovali k dalším obrazům, došlo vám, že to kolem je něco jako současná transformace barokního kabinetu miniatur. Že nízký prostor galerie je vlastně v kompozičním souladu s velikostí obrazů a že zmíněná umanutá pravidelnost zavěšení skutečně odkazuje k tradičním obrazárnám. A Vítková nám v této své obrazárně ukazuje, že se rozhodla prozkoumat techniku tempery, přičemž již pokročila do fáze, kdy se v tomto médiu dokáže pohybovat zcela svobodně. Diváka navíc udržuje v napětí mezi obrazem, který vidí, například kruhovou kompaktní plochou s trhlinou uprostřed, a obrazem, který může mít ve vizuální paměti, třeba holandskou barokní krajinou. Tím malířka poskytuje asociativní zvrstvení, na jehož ostrých hranách naštěstí nenajde divákův pohled nikdy klid.

 

Martin Drábek

Lenka Vítková bez názvu , 2016, tempera na sádře, rozměry cca 20 cm, foto: Roman Polášek.

More stories by

Martin Drábek