Matěj Smetana by

by 10. 12. 2019

Dva roky fungující výstavní prostor Galerie XY, umístěný v kulturním centru na Dolním náměstí v Olomouci, má mnoho nesporných výhod. Především je to na malou lokální galerii, orientující se na široké veřejnosti obtížně srozumitelné formy, jako je video, nová média, zvukové instalace a multimediální site-specific environmenty či architekturu, uspokojivá návštěvnost. Galerie za ni vděčí dramaturgii stejně jako přítomnosti oblíbené kavárny a divadla v objektu. Místo ale skýtá také mnoho výzev. Především je potřeba vyrovnat se s tím, že galerie je v podstatě průchozí, semknutá mezi kanceláří a kavárnou.

Matěj Smetana ve své výstavě této tranzitnosti naopak využil, integricky expandoval až do prostoru kavárny a plynule rozmístil jako zcela přirozeně působící dekorace po objektu nově vytvořené počítačově renderované obrazy antických ruin, které mají podobu digitálních číslic (od nuly až do devítky). S motivem desítkové soustavy pracuje i dále, vytváří mutanty čísel, které jako matrix – desítkovou mřížku – nechává ručně malovat jako murál na zeď. Testuje tak všechny varianty prolnutí dvou čísel desítkové soustavy mezi sebou, podobně jako to kdysi zkoušel s abecedou (Matěj Smetana: AB, 2015). Motivy čísel a antiky se objevily i v masivních „antických digitálkách“, které nenásilně umístil nad vchod do kanceláře tak, aby byly viditelné až z kavárny a prosklenou výlohou také přímo z náměstí. Mlčenlivé motivy úběžníku, antických sloupů a digitální technologie, změny a uplývání času zde na frekventovaném místě fungovaly jako výmluvný pomník dromosféry.

Ale ani abecedu jako další symbolický systém Smetana při své návštěvě Olomouce úplně neopustil – výstavu na Dolním náměstí doplnil ještě videoinstalací uměle inteligentních písmen, která se postupně sama učila chodit (ABC, 2019) ve veřejném prostoru vitrín Muzea umění – Galerii 9:16pm. Právě výstavy a instalace dotýkající se fenoménu písma, textových znaků, papíru nebo knihy jsou nedílnou každoroční součástí knižního veletrhu LITR, jehož kontext letos umělci umožnil svěžím způsobem navázat na dlouhodobou práci s abecedou, hodinami a antikou.

More stories by

Marie Meixnerová