Diskusia v rámci prezentácie 68 čísla časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition

10. 6. 2023

Letné číslo časopisu o súčasnom vizuálnom umení Flash Art & Slovak Edition #68 približuje rozličné spôsoby nazerania na mestské záhradníčenie, najmä v súvislosti s participatívnymi umeleckými stratégiami a site-specific projektmi. Záhrada je špecifickým priestorom na pomedzí verejného a súkromného, miestom vyjednávania medzi ľudským zámerom a neľudskými aktérmi. V časopise, ale aj v tejto diskusii, sme spoločne uvažovali nad rozmanitými prístupmi umelcov k záhradníčeniu, od činorodej aktívnej kultivácie spustnutých mestských pozemkov, po zámery presadzovať čo najmenej zásahov. Záhradníčenie je terapeutická, meditatívna činnosť. Záhrada je však i politikum.

 

Diskutujúci: Ema Knéblová, Jozef Kršek, Michal Mitro

Moderuje: Lýdia Pribišová, šéfredaktorka časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition

26.7. o 17.00, Medická záhrada, Bratislava

 

Find more stories

Aktuality