border

Flash Art Czech & Slovak Edition

No. 32-33
Volume VI
September - December 2014
150 Kč | 5,50 €


Flash Art Czech & Slovak Edition No. 32-33 (0)   Flash Art Czech & Slovak Edition No. 32-33 (1)   

NEWS                                                               
7
SNY NA VÝCHOD OD MOSKVY
Václav Janoščík
 
8
PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL
Petr Klíma
 
9
KORYČÁNEK DĚKANEM NEDĚKANEM
Silvie Šeborová
 
10
PRAVIDELNÁ LINKA TOPOĽČANY – SANTA CRUZ
Muthu Krishnan
 
11
FASHION RECYCLING LAB
Petra Balíková
 
 
 
 
COVER STORY
18
Inez & Vinoodh
Láska v praxi – oscilujúci medzi identitami a profesionálnymi pozíciami
Dena Yago
 
29
Michal Škoda
Prostor v odrazu lidské zkušenosti
Markéta Magidová
 
 
 
 
INTERVIEWS
22
Peter Eisenman
Gramatika architektury
Maurizio Bortolotti
 
42
Štefan Klein
Dizajn môže fungovať aj bez voľného umenia, ale potom stratí dych.
Maroš Schmidt
 
49
Bratislava Design Week 2014
Lýdia Pribišová
 
 
 
 
FEATURES
25
14. bienále architektury v Benátkách
Architektura je mrtvá, at žije architektura!
Helena Doudová
 
28
Slovensko-český svet
Zuzana Duchová
 
33
Akce a reakce – design jako proces
Adam Štěch
 
36
Růžena Žertová
Jedinečné spojení racionálního s intuitivním
Petra Gajdová a Petr Klíma
 
40
TOMÁŠ MORAVEC
Zuzana Jakalová
 
53
Flowers for Slovakia
Mária Hriešik Nepšinská
 
54
65. výročie VŠVU v Bratislave
Vek zrelosti
Iva Paštrnáková a kol.
 
 
 
 
BRAND NEW
12
Lubo Mikle
Lýdia Pribišová
 
 
 
SPOTLIGHT
13
Studio Allt
Zuzana Šebeková
 
14
Grey Gold
umění vytvořené s nadhledem a grácií
Zdena Kolečková a Michal Koleček
 
 
 
 
ART PARTNERSHIP
16
Leon JakimičUmění rozpohybovat sklo
Helena Kontová
 
 
 
 
QUESTIONNAIRE
46
Art design versus reálná praxe produkce
Eva Krátká
 
 
 
 
MEDAILONY
56
Danica Pišteková
Zuzana Šebeková
Michala Lipková
Zuzana Šebeková
 
57
Ondrej Jób
Mária Hriešik Nepšinská
Marcel Bencík
Katarína Slaninová
 
58
Zuzana Šebeková
Barbora Peuch
Pavlína Morhácová
Viera Kleinová
 
59
Martin Bu
Ivana Moncoľová
Matúš Lelovský
Ivana Moncoľová
 
 
 
 
REVIEWS
62-63
The Kennedy Bunker
Lýdia Pribišová
European Glass Experience
Camilla Salvaneschi
On The Stage
Maria Rosa Sossai
 
64-65
SLOVENSKÉ MYTOLOGIE
Zuzana Štefková
MAGDA STANOVÁ
Viktor Čech
Přebývání a chybění (kurá­torského) ega
Karina Pfeiffer Kottová
 
66-67
REPUBLIKA POSTAV
Anežka Bartlová
DVE KRAJINY
Ľuboš Lehocký
Monitoring moderny
Štefan Bekeš
 
68-69
L ND N
Barbora Komárová
Potreba praxe
Alexandra Niczová
SKULPTUR LAB
Roman Popelár
 
70-71
Multiplace 2014
Katarína Slaninová
Nepovinná výstava
Peter Tajkov
Marián Grolmus
Kristína Hermanová