border

Flash Art Czech & Slovak Edition

No. 32-33
Volume VI
September - December 2014
150 Kč | 5,50 €


Flash Art Czech & Slovak Edition No. 32-33 (0)   Flash Art Czech & Slovak Edition No. 32-33 (1)   

NEWS                                                               
7
SNY NA VÝCHOD OD MOSKVY
Václav Janoščík
8
PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL
Petr Klíma
9
KORYČÁNEK DĚKANEM NEDĚKANEM
Silvie Šeborová
10
PRAVIDELNÁ LINKA TOPOĽČANY – SANTA CRUZ
Muthu Krishnan
11
FASHION RECYCLING LAB
Petra Balíková

COVER STORY
18
Inez & Vinoodh
Láska v praxi – oscilujúci medzi identitami a profesionálnymi pozíciami
Dena Yago
29
Michal Škoda
Prostor v odrazu lidské zkušenosti
Markéta Magidová

INTERVIEWS
22
Peter Eisenman
Gramatika architektury
Maurizio Bortolotti
42
Štefan Klein
Dizajn môže fungovať aj bez voľného umenia, ale potom stratí dych.
Maroš Schmidt
49
Bratislava Design Week 2014
Lýdia Pribišová

FEATURES
25
14. bienále architektury v Benátkách
Architektura je mrtvá, at žije architektura!
Helena Doudová
28
Slovensko-český svet
Zuzana Duchová
33
Akce a reakce – design jako proces
Adam Štěch
36
Růžena Žertová
Jedinečné spojení racionálního s intuitivním
Petra Gajdová a Petr Klíma
40
TOMÁŠ MORAVEC
Zuzana Jakalová
53
Flowers for Slovakia
Mária Hriešik Nepšinská
54
65. výročie VŠVU v Bratislave
Vek zrelosti
Iva Paštrnáková a kol.

BRAND NEW
12
Lubo Mikle
Lýdia Pribišová

SPOTLIGHT
13
Studio Allt
Zuzana Šebeková
14
Grey Gold
umění vytvořené s nadhledem a grácií
Zdena Kolečková a Michal Koleček

ART PARTNERSHIP
16
Leon Jakimič
UmĚní rozpohybovat sklo
Helena Kontová

QUESTIONNAIRE
46
Art design versus reálná praxe produkce
Eva Krátká

MEDAILONY
56
Danica Pišteková
Zuzana Šebeková
Michala Lipková
Zuzana Šebeková
57
ONDREJ JÓB
Mária Hriešik Nepšinská
MARCEL BENČÍK
Katarína Slaninová
58
ZUZANA ŠEBEKOVÁ
Barbora Peuch
PAVLÍNA MORHÁČOVÁ
Viera Kleinová
59
MARTIN BU
Ivana Moncoľová
MATÚŠ LELOVSKÝ
Ivana Moncoľová

REVIEWS
62-63
The Kennedy Bunker
Lýdia Pribišová
European Glass Experience
Camilla Salvaneschi
On The Stage
Maria Rosa Sossai
64-65
SLOVENSKÉ MYTOLOGIE
Zuzana Štefková
MAGDA STANOVÁ
Viktor Čech
Přebývání a chybění (kurá­torského) ega
Karina Pfeiffer Kottová
66-67
REPUBLIKA POSTAV
Anežka Bartlová
DVE KRAJINY
Ľuboš Lehocký
Monitoring moderny
Štefan Bekeš
68-69
L ND N
Barbora Komárová
Potreba praxe
Alexandra Niczová
SKULPTUR LAB
Roman Popelár
70-71
Multiplace 2014
Katarína Slaninová
Nepovinná výstava
Peter Tajkov
Marián Grolmus
Kristína Hermanová