MONA HATOUM by

by 11. 10. 2010

Leitmotívom nedávnej výstavy Witness / Svedok, ktorá predstavila aktuálnu tvorby palestínskej autorky žijúcej vo Veľkej Británii Mony Hatoum v Beirut Art Center boli mapy. Viacero z týchto robustných železných, bronzových, mosadzných a oceľových diel je umiestnených vedľa krehkých diel zo skla, hodvábneho papiera a vlasov umelkyne. Obsah výstavy, založený na geopolitickej zaujatosti tvorbou máp, nie je ani proti – ani za. Jednotlivé časti sú anachronické, I keď pri práci s mapami, ktorých politické referencie sú datovateľné, vždy hrozí isté nebezpečenstvo.

Hatoumovej Impenetrable (s version) / Nepreniknuteľný (s verzia) (2010) však anachronizmu odporuje. Najelegantnejším dielom výstavy je mobil z ostnatého drôtu, zložený zo 400 rybárskych vlákien s rozmermi 300 x 300 x 300 cm. Zo všetkých strán Impenetrable pôsobí ako kocka s ostnatého drôtu zavesená v priestore. Pri zmene uhla pohľadu sa odhalia usporiadané rady ostnatého drôtu, medzi ktorými by sme nemohliprejsť. Vidíme ostatných návštevníkov, nemôžeme sa ich však dotknúť.

Impenetrable evokuje živú skúsenosť Palestínčanov, oddelených navzájom (a od bežných Izraelcov) okupačnými nástrojmi – tak výstižne symbolizovanými ostnatým drôtom. Tento symbol a nemožnosť dotyku, ktorú vyjadruje, však nie je vlastný len Palestíne, čo posúva inštaláciu za lokálne hranice. Jedno z najviac anachronických diel, Balançoires (2010), pracuje s Hatoumovej obľúbeným motívom dvoch neprakticky zavesených detských hojdačiek.

Ich sklené sedačky visiace na oceľových reťaziach evokujú odolnosť aj krehkosť. Mapa („kresťanského”) východného Beirútu a („muslimského”) západného Beirútu je vyrytá do každej sedačky, pričom hojdačky sú zavesené tak, že ak by sa dali do pohybu, navzájom by sa zničili. Balançoires naznačuje, že tieto dve časti neprirodzene uviazli vo svojej nehybnosti a oddelení. Dielo však nepôsobí súčasným dojmom – odzrkadľuje politickú realitu mesta z roku 1975 a nie Beirút v roku 2010 (keďže dnes vedú hranice konfliktuskôr zo severu na juh a z východu na západ).

MONA HATOUM, Misbah, 2006, mosadzný lapmáš, kovové reťaze, žiarovka, rotujúci elektromotor, 56x32x31 cm.

MONA HATOUM, Interiérová/Exteriérová krajina (detail), 2010, mixed media, variabilné rozmery, courtesy Beirut Art Center.
Foto: Vrouyr Joubanian.

Jim Quilty

More stories by

Jim Quilty