MONA VĂTĂMANU A FLORIN TUDOR by

by 11. 4. 2011

Silné nápady, ale slabá vizuální stránka; směr zkoumání, jímž se tato rumunská dvojice vydává, je zajímavý. Díky zážitku z posunu jejich rodné země od komunizmu ke kapitalizmu teď Vătămanu a Tudor zkoumají sociálně-politický vývoj zemí zažívající období přerodu.

Na stěnách v hloubi galerie jsou promítány dva filmy natočené v nízké kvalitě na super-osmičkovou kameru. Vătămanu a Tudor zpochybňují svou minulost tím, že znovu promýšlejí a přepracovávají komunistické pravdy. Surplus Value (Nadhodnota, 2009) ukazuje kus kovu, který je postupně pilován tak dlouho, až z něj nakonec nic nezbude. Film se vrací k povinné výuce rumunských dětí v oblasti manuálních činností a zpochybňuje účel práce. Druhý film Poem (Báseň, 2009) ukazuje třídu, v níž skupina mladých lidí vyšívá bílá písmena na rudou vlajku. Zástava podobná té, která visí v přední části galerie, je ironickým pohledem na komunistická hesla, neboť na ní čteme nápis: „Ať žije a vzkvétá kapitalizmus.“ Hymna zpochybňuje propagandu a schopnost jakéhokoli systému poskytovat řešení všeho.Velká instalace s názvem Land Distribution (Rozdělení půdy, 2011) zaplňuje celou galerii a ponechává jen velmi málo volného prostoru. Tyče až do výše ramen spojené magnetickou páskou vytvářejí tísnivou síť. Název a použitý materiál odkazují k dokumentárnímu filmu o nedávno proběhnutém rozdělování pozemků ve Venezuele. Síť tyčí a páska z videokazety vymezují pozemky, které jsou rozdělovány mezi lid. Text na zdi pod zástavou odkazuje k restituci majetku původním vlastníkům probíhající v postkomunistických zemích a předkládá tak vyvíjející se politickou realitu: „Půda a její rozdělení představuje měnu, reformu nebo chudobu závisející na geografických, historických a socio-politických podmínkách.“

Hypotézy Mony Vătămanu a Florina Tudora, zpochybňující nedávný celosvětový vývoj a způsob, jakým ideologie působí na lidi a místa, jsou poutavé i přes to, že jistá hrubost a suchý výraz vystavených předmětů vizuálně interferuje s potenciálním bohatstvím prezentovaných nápadů.

MONA VĂTĂMANU A FLORIN TUDOR. Nahoře: Land Distribution, 2011, kovové tyče, páska z videokazety, dřevo, nátěr, různé rozměry. Vlevo: Poem, 2009, jednokanálové barevné video, přepis z filmuformátu Super 8, 7 minut. S laskavým svolením umělců a Lombard Freid Projects, New York.

Gregory Montreuil

More stories by

Gregory Montreuil