LADISLAV JEZBERA by

by 11. 9. 2011

Instalace Ladislava Jezbery (1976) jsou minimalistické, architektonické a specifickým způsobem materiálově orientované. Taková byla i instalace Cargo z projektu Externality, připravená pro Galerii Die Aktualität des Schönen… v Liberci. Externality jsou dlouhodobým projektem založeným na práci s produkty a formáty průmyslové výroby. Pro libereckou instalaci Ladislav Jezbera využil polystyrenové bloky v jejich největší standardně vyráběné velikosti. Uskupení čtyř masivně působících kvádrů připevněných k centrálnímu sloupu poměrně malé galerie změnilo prostorové vztahy daného místa do té míry, že je svým způsobem převrací: umělecké dílo už není umístěno do kontextu výstavního prostoru, ale ten se fakticky stává součástí uměleckého díla. Bloky vzbuzující respekt svojí velikostí jsou spojeny popruhem používaným v nákladní dopravě a tvoří jeden celek, jenž se okolo sloupu vznáší. Působí monumentálně, ale zároveň i křehce, protože popruh se na hranách do jejich hmoty znatelně zabořuje.

V instalaci je tak přítomno zvláštní napětí. Na první pohled kvádry působí jako umělý kámen. Teprve při dalším pohledu objevíme, že se jedná o černobílý polystyren. Aktuálně vnímané kvality a objemy se dostávají do rozporu s našimi představami a zkušenostmi. Lehkost nebo tíže materiálu je jen zdánlivá, „kamenné bloky“ z polystyrenu se mohou jevit jako lehké, zároveň však polystyren v takových objemech vlastně už není lehkým materiálem. Instalace je i prostorově ambivalentní, při vstupu do galerie se uspořádání kvádrů pro pohled otevírá a vede jej vzhůru, z opačné strany se jeví takřka jako uzavřený blok levitující těsně nad podlahou.

Ladislav Jezbera pracuje s jednoduchými formami, materiály i instalačními postupy. Využívá determinaci, konvenci i nahodilost, a tak ukazuje, že minimalistická tvorba může být strukturálně komplexní a významově mnohovrstevnatá a že se v jejím rámci dá pracovat s aktuálními tělesnými, prostorovými i technickými modalitami emočně i formálně velice promyšleně a efektivně.

LADISLAV JEZBERA, Instalace Cargo, projekt Externality, 2011, polystyren, 4,5×5 m, Galerie Die Aktualität des Schönen…, Liberec, foto: archiv galerie.

Kamil Nábělek

More stories by

Kamil Nábělek