NOVÝ PRIESTOR PRE SÚČASNÉ UMENIE V ŽILINE. NEOLOGICKÁ SYNAGÓGA. by

by 11. 9. 2012

V Žiline sa rozbieha nový projekt, ktorý bude venovaný súčasnému umeniu. Tím ľudí, ktorí sa už niekoľko rokov venuje fungovaniu a rozvoju nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, si predsavzal nový cieľ – transformáciu budovy Neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa na aktuálny výstavný priestor.

Okrem naštartovania pravidelného programu výstav je na začiatku v pláne, samozrejme, aj náročná rekonštrukcia tejto pamiatkovo chránenej budovy, ktorá je v podstate hlavnou motiváciou celého projektu, ako je to priznané na jeho internetových stránkach. Ešte pred dokončením rekonštrukcie, po odstránení veľkej časti nepôvodných prestavieb synagógy, sa v odhalenom monumentálnom priestore začali konať prvé akcie a výstavy. Na začiatku leta to boli dva paralelné výstavné projekty, oba koncipované ako sprievodný program festivalu animovaných filmov Fest Anča. Výstava Frejm baj frejm, v kurátorskej koncepcii Daniely Krajčovej, predstavila súbor animovaných videí, multimediálnych diel a inštalácií 17 výtvarných umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Mexika. Kontrastom k tejto výstave, umiestnenej v bočných častiach budovy, bola v centrálnom priestore zrozumiteľná, takmer meditatívna inštalácia mladého českého umelca Richarda Loskota, ktorého sem pozval tím časopisu Kinečko. Loskot použil jednoduchý mechanizmus a púšťal z výšky na zem v pravidelných intervaloch hárky papiera. Prostredníctvom niekoľkých zrkadiel a divadelného svetla nasvietil zase v opačnom pohybe zdola hore priestor kupoly.

Ďalšou akciou v Neologickej synagóge bolo jej Pootvorenie na konci augusta. Cieľom bolo v prvom rade ukázať samotnú odhalenú architektúru, a to prostredníctvom nasvetlenia priestoru, dokumentácie doterajšieho priebehu rekonštrukcie, ale aj architektonického modelu budúceho stavu. Zároveň tu boli aj dve site-specific inštalácie – štvorkanálová zvuková inštalácia Andrása Cséfalvaya, prihovárajúca sa k veľkému balvanu v strede, a video-záznam východu slnka v Žiline od Jakuba Pišteka, premietaný nad východnou časťou pôvodne sakrálneho priestoru.

Ako naznačuje samotný názov akcie Pootvorenie, nejednalo sa zatiaľ o žiadne skutočné otvorenie Neologickej synagógy, ktoré je naplánované až na rok 2014. Do tej doby však bude Behrensova synagóga „pootvorená“ ešte niekoľkokrát a pri jednotlivých menších akciách sa bude postupne profilovať zameranie budúcej inštitúcie, venovanej súčasnému umeniu. Pevne verím, že sa im to v Žiline naozaj podarí.

Synagóga vyhlásila verejnú zbierku na rekonštrukciu, viac informácií najdete na: www.novasynagoga.sk.

Skica Petra Behrensa k súťažnému návrhu na stavbu Neologickej synagógy v Žiline, 1927;

Neologická synagóga v ŽIline, 30-te roky, archív.

Katarína Gatialová

More stories by

Katarína Gatialová