MÁNES UMĚLCŮM by

by 11. 6. 2013

Veřejně byl požadavek „deprivatizace“ vyjádřen dvoudenního protestem. Tehdy také byla všem devíti členům správní rady zaslána výzva k odstoupení. Přestože aktivita Mánes umělcům! zůstává „pouze“ morálním apelem, je zaštítěna významnými zástupci výtvarného umění všech generací. Jediným členem rady, který na tuto výzvu odpověděl, je Milan Bufka, v jeho reakci však byly vyjádřeny jak nepochopení požadavku (upozorňováním na vyhrané soudy s S. V. U. Mánes na počátku devadesátých let) jako historické příležitosti ke zvrácení dosavadního vývoje nadace skrze její radikální proměnu, tak denunciace celé iniciativy slovy o „několika mladých lidech prohlašujících se za umělce“, kteří se „postaví na chodník a vykřikují jakási ,progresivní‘ hesla“.Ve dnech osmnáctého až devatenáctého dubna se před výstavní síní Mánes vystřídalo kolem čtyř stovek umělců, kurátorů a kritiků umění, kteří osobně přišli vyjádřit podporu požadavku demokratizace Nadace českého výtvarného umění. Vyvrcholila tím kampaň zahájená o několik týdnů dříve manifestem žádajícím na NČVU reorganizaci vedoucí k obnovení ideálu spolkového života, pro který byl Mánes postaven. Současná politika nadace je v něm dávána do souvislosti s kontinuálním procesem privatizace a komercionalizace započatým v první polovině devadesátých let: „Komercionalizace galerijního provozu pod taktovkou nadace postrádala jakékoliv vyšší kulturní cíle či starost o kvalitu výstavního programu a dalších aktivit. V této podobě mohla proběhnout jen díky totální rezignaci na ideály spolkového života. Jednání nadace je jednáním realitní agentury, která podniká s majetkem výhradně za účelem zisku. Okolnosti rekonstrukce budovy znovu dosvědčují, že Nadace výtvarných umělců usiluje o vstup privátního kapitálu, což naposledy vedlo k pokusu o její ovládnutí osobou Martina Romana.“ Manifest podpořilo více jak dvě stě oslovených osobností různých generací.

Mánes umělcům! se nepohybuje mimo meze zákona a nežádá předání budovy do rukou žádné „zájmové skupiny“. Taková podezření vyvrací i jeho následující krok: uspořádání voleb „stínové správní rady“ nadace, do nichž budou jako nominátoři a voliči osloveni všichni představitelé výtvarného umění v zemi. Nejbližším cílem Mánesa umělcům! Je vytvořit reprezentaci umělecké komunity, která oprávněně požádá o předání pozic ve správní radě a bude garantovat transformaci nadace v organizaci, jež umožňuje spolkovou činnost, a tak i demokratickou kontrolu své činnosti.

Jiří Ptáček je mluvčím iniciativy Mánes umělcům! http://manes-umelcum.tumblr. com/

Pozn. red.: do nové správní rady NČVU byli 19. 5. 2013 zvoleni: Tomáš Císařovský, Marcel Fišer, Isabela Grosseová, Rostislav Koryčánek, Johana Lomová, Pavla Sceranková, Pavel Sterec, Jiří Thýn a Dušan Zahoranský.

Jiří Ptáček

More stories by

Jiří Ptáček