Dominik Lang EXPANDED ANXIETY by

by 11. 6. 2013

POJEM ÚZKOSŤ, ktorý predstavuje negatívny emocionálny stav vznikajúci ako bežná reakcia na stresový život, je v súčasnom dianí často spomínaný. Spracovanie motívu psychickej či fyzickej neistoty, do ktorej nás dnešná spoločnosť neraz stavia, je preto celkom časté. Dominik Lang sa svojou architektonicko-sochárskou intervenciou v podzemných priestoroch viedenského Secessionu primárne nezaoberá vytváraním napätia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Avšak aj vďaka tejto emócii nás pomyselne sprevádza vybranou témou z dejín umenia. V priestoroch galérie vytvoril environment nesúci názov Expanded Anxiety, ktorý nás navracia do časov minulých. Autor priniesol časť svojej národnej kultúrnej identity do Rakúska, čím zdôrazňuje a vzdáva hold výnimočným prejavom českého kubizmu a expresionizmu. Aktuálny výstavný projekt pokračuje v intenciách, ktoré naznačila autorova ostatná tvorba posledného obdobia. Charakteristicky reinterpretuje spoločenskú minulosť a opätovne intervenuje do architektúry vybraných inštitúcií.

Dominik Lang pracoval s výstavným priestorom veľmi citlivo. Dramaturgicky vystupňovaná expozícia začína nenápadnou architektonickou korekciou vstupnej miestnosti, ktorá diváka navedie na historickú vlnu výstavy. Lang si prepožičiava znaky českého kubizmu, ktoré pripomínajú fasádu Domu u Čiernej Matky Božej od architekta Josefa Gočára. Typické polygónové tvary zasadil do interiéru galérie, čím sa mu podarilo až barokovým spôsobom „rozpohybovať“ steny prirodzene úzkostlivého priestoru. Autor len potvrdzuje skutočnú originalitu českého kubizmu, ktorý aj po vyše sto rokoch pôsobí nadčasovo. Dokumentáciu vzácneho národného dedičstva doplnil klasickou muzeálnou inštaláciou, ktorá formálne dopĺňa celú koncepciu. Spoločne so sochou v tvare kubistického stola vystavuje vo vytvorených vitrínach geometrické objekty, ktoré dokumentujú kubistické obdobie a vzdávajú hold umelcom, ako boli Vlastislav Hofman či Jíři Kroha. Hoci Lang nepovažuje tento projekt za site-specific, je zaujímavé sledovať toto dielo oslavujúce český modernizmus začiatku 20. storočia v kontexte viedenského Secessionu, ktorý vznikol približne v rovnakom období. Pomyselný (hoci možno až zbytočne dramatický) vrchol výstavného projektu Expanded Anxiety je priamo inšpirovaný sochou Úzkost, ktorú v rokoch 1911–12 vytvoril český kubisticko-expresionistický sochár Otto Gutfreund. Tá preberá typicky formálne a emocionálne znaky predvojnového obdobia. Dominik Lang po vyše sto rokoch aktualizuje túto tému a dielo stavia do novej, rozšírenej perspektívy. Vycítil Gutfreundovu snahu neznázorniť pocit úzkosti priamočiaro, ale obrátil ho do vnútra sochy podobným spôsobom ako steny interiéru v prvej miestnosti. Lang reprodukuje pôvodnú sochu do monumentálnych rozmerov a sochársky znázorňuje len jej vnútro, do ktorého môže divák vstúpiť a nazrieť do hĺbky tohto reinterpretovaného skvostu. Projekt Expanded Anxiety pôsobí v medzinárodnom kontexte veľmi presvedčivo, preto je škoda, že podobným spôsobom nereprezentoval Českú a Slovenskú republiku aj na predchádzajúcom Bienále v Benátkach (2011).

DOMINIK LANG, Expanded Anxiety, Secession, Viedeň, 2013, foto: Oliver Ottenschlaeger.

Michal Stolárik je kurátor.

More stories by

Michal Stolárik