Laboratoř designu v depu DEPO / Plzeň by

by 25. 7. 2015

Na podzim loňského roku v plzeňském depu parkovaly autobusy, dnes je DEPO 2015 prostorem, kde se má živě setkávat kultura a podnikání. V DEPU je do konce roku „zaparkována“ také jedna z hlavních výstav Plzně 2015 nazvaná DOMUS. Záměrem kurátorů J.Zielinski a J.Macka bylo vytvořit souhrnné dílo, ve kterém se mají spojit témata spjatá s Plzeňskem a progresivní tendence v současném designu.

Ústřední část výstavy tvoří skleník proslulého berlínského designéra W.Aisslingera, který představuje jakousi kapli nebo utopistickou oázu současného designového myšlení. Jsou v něm umístěny instalace a objekty reprezentující vlnu experimentálního domácího a světového designu, které spojuje myšlenka udržitelného rozvoje a tvůrčí odpovědnosti. Kurátorům se do Plzně podařilo dostat také další významná jména evropského designu, jako je amsterodamské Studio FormaFantasma nebo londýnská designérka Lauren Davies.

Tuzemští designéři zpracovali, na míru projektu, témata voda, hra, země, mystika a stroj. Tématu mystiky se zhostil J.Příhoda a vytvořil dřevěnou věž Helix vycházející z tvaru šroubovice, kterým odkazuje k baroknímu dědictví Plzeňska. Na dalších tématech pracovalo studio Dechem, J.Prokić a dvojice J. Plecháč a H.Wielgus nebo M. Velčovský.

„Výstava DOMUS je na naše prostředí unikátním projektem, kurátorům se podařilo do Česka dostat současné evropské talenty a představit experimentální vlnu současného designu, což hodnotím jako pozitivní,“ vyjadřuje se k výstavě teoretik designu A.Štěch. „Celkově mě však přístup kurátorů ničím nepřekvapil. Mnohé z vystavených českých objektů jsem už viděl a četné zastoupení značky Křehký (počin J. Zielinski a J. Macka, pozn. red.) vnímám jako kurátorskou diskreditaci. Tato situace vypovídá o monopolním pokrytí české designové scény. U výstavy navíc postrádám nosný koncept,“ dodává Štěch.

Kurátorům se evropskou designovou špičku podařilo představit v lehce stravitelné formě, myslí i na děti. Kéž by u nás projekty podobných rozměrů a ambicí vznikaly častěji.

 

Domus s podtitulem „poutní místo designu“ je hlavní výstavou Plzně 2015 Evropského města kultury. W. Aisslinger – Farm Chair, foto: D. Svab, z archivu Plzeň 2015.

Nina Šimůnková

More stories by

Nina Šimůnková