Núdzový program spracovanie odpadu Galerie Alternativa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihla by

by 25. 7. 2015

V poslední době přináší Oblastní galerie Vysočiny ve své Galerii Alternativa, situované v přízemí jedné z budov, odvážný a překvapivý program. Výstavy jsou zde vybírány na základě výzvy z předešlého roku a představují experimentálnější současné umělce, často využívající různá novější média.

Núdzový program spracovania odpadu je kolektivní výstava čtyř slovenských umělců spojených s Košicemi – Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, Ľubomír Štec a Erik Sikora (kurátor Branislav Zurko) –, kteří okupují prostor objekty pracujícími s tématem odpadu. Takže žádné překvapení, když tu najdete běžné popelnice a kontejnery ukrývající videa a generovaný zvuk. Některé objekty v sobě obsahují skrytou interakci s dalšími, a přenášejí tak video do odlišného kontextu. Výstava byla k vidění v minulém roce v Nitranské galerii, repríza je však uvedena v trochu jiné umělecké sestavě a přizpůsobená jihlavskému prostoru. Ten je velmi zajímavě využit – příkladem je diskotéka plastových sáčků ukrytá v postranní místnosti. Ačkoliv se jedná o skupinovou výstavu, celek působí překvapivě homogenně.

Úvodní performance Beaty Kolbašovské a Jakuba Piška – živá sonifikace čárových kódů, tkající rytmické zvukové tapisérie za doprovodu videa vlastní předešlé akce skenování kódů v supermarketu – udává tón celé výstavě. Její pozůstatek zůstává v galerii přítomen v podobě hromady plastu a dalšího odpadu poskládaného na stole, což vytváří zajímavý vztah se zvukovou videokoláží. Takováto radikální hravost prostupuje i zbytkem výstavy, sahající od hračkářského hackerství až k přetváření binárního kódu, s využitím DIY principů a hardcorové elektroniky a pojednaná s nekompromisní estetickou přímostí.

V kombinaci s rozsáhlejší výstavou v horních místnostech – Vesnice je svět – tvoří rozpustilý kontrapunkt k okolnímu historickému a tradičnějšímu kulturnímu prostředí vysočinské metropole.

 

Jakub Pišek, Beata Kolbašovská Trashcan Symphony , 2012 pohled do instalace, Galerie Alternativa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava, 2015, foto: Pavel Petrov, OGV.

Guy Van Belle

More stories by

Guy Van Belle