Siliconvalse, Hungarian Reality Dům pánů z Kunštátu / Brno by

by 20. 12. 2015

Přehlídka maďarské avantgardy posledních čtyřiceti let, pokud je slovo avantgarda ještě přípustné, patří bezesporu k nejdůležitějším výstavám letošního roku. Polský kurátor Adam K. Dominik na ní shromáždil jedenáct uměleckých pozic napříč různými generacemi, přičemž důraz zcela zřetelně kladl na konceptuální a postkonceptuální tendence. Z tohoto pohledu je jistě pro poučeného diváka zajímavé i srovnání s českou scénou od konce 60. let do současnosti. Alespoň v intencích brněnského výběru je zřejmé, že v některých výkonech, zejména v souvislosti s pracemi Dóry Maurer, domácí prostředí v lecčems překonává. Právě tato umělkyně je na výstavě zastoupena černobílými fotografickými pracemi, v nichž zkoumá souvislosti mezi pohybem a jeho zachycením ve vztahu k prostoru. K tomuto problému přistupuje takřka vědecky, jak dokládají geometrické diagramy, které jsou součástí díla. Na jejich základě pak pracuje s fázovými posuny fotoaparátu nebo kamery v terénu. Tento způsob tvorby není pro každého, nicméně v poslední době lze sledovat, jak tento druh prací z poslední fáze modernismu vzrušuje pořadatele výstav napříč Evropou. Jiným mohykánem je György Jovánovics zkoumající možnosti geometrické tvorby na hraně minimalismu a výrazové oproštěnosti.

Příklad těchto výrazných individualit udává tón brněnské výstavy. Geometrie, prostor a vztah člověka k prostoru, ať ve smyslu faktickém, či sociálním, se ostatně prolíná celou expozicí. Je tomu tak i u malířů z přelomu 80. a 90. let Lászlo Fehéra a Lászlo Mulasicse, kteří v sobě drží jistou formální zdrženlivost. Tvůrci z pozdějšího období jako Tamás Kaszás, který se odkazuje k Lajosi Kassákovi, pak rozvíjejí aktuální postkonceptuální přístupy a využívají široké škály médií, zejména objektu a fotografie.

Tato mimořádná výstava je vedle kritiky liberálně rozvolněného konzumerismu motivována také politicky. Pro někoho možná překvapivě. Nicméně Orbánův režim se zřejmou nacionalistickou tendencí se projevuje i ve vztahu k „západně“ orientovanému umění, jak ukazuje maďarská umělecká špička.

György Jovánovics Upevnění stropní stuktury / Clamping a Ceiling Structure , 1971, pohled do instalace, Dům pánů z Kunštátu, Brno, 2015 foto: Michaela Dvořáková, s laskavým svolením autora / Courtesy of the artist.

 

Martin Dostál

More stories by

Martin Dostál