Samuel Čarnoký & Vladimír Seman Galéria v Caraffovej väznici / Prešov by

by 26. 3. 2016

Od roku 2012 má Prešov mestskú galériu situovanú v pamiatkovo chránenej budove Caraffovej väznice. Možno práve vďaka „mnohochuti“ jej výstavného plánu sa galéria nebojí predstaviť aj projekty, pre ktoré by sa azda iné „lokálne“ galérie nerozhodli. Dôkazom toho je aktuálna výstava Sama Čarnokého a Vladimíra Semana, ktorej kurátorkou je Eva Tkáčiková.

Samo Čarnoký (absolvent Ateliéru vizuálnej komunikácie na FU TU v Košiciach) je dizajnér písma, typograf a grafický dizajnér, ktorý tvorí a publikuje autorské písma pod vlastnou značkou „CarnokyType“. Je tiež spoluautorom pozoruhodného knižného projektu „Neóna“, ktorý skúma reklamnú typografiu na východe Slovenska do roku 1989. Čarnokého aktuálny fokus na produkciu písma je prirodzeným prechodom od graffiti, a teda v istom zmysle monumentálnej typografie, ktorej sa predtým venoval, k jej digitalizovanej podobe. Na výstave odprezentoval písmové znaky z 15 autorských písmových rodín, ktoré pospájal do dvoch viet a ktorými sa pre túto výstavu zároveň „zadefinoval“: Písmeno je znak. Odkrýva význam spojením slov, viet a textu.

V prípade Vladimíra Semana (absolvent Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby Rudolfa Sikoru v Košiciach) vystupuje znak ako ironizujúci prvok častokrát komentujúc súčasné spoločenské otázky, pre ktoré však neponúka odpovede. Znak má v jeho prípade „len“ komunikatívny charakter, podnecuje k dialógu. Rovnako ako Čarnoký, ani Seman úplne neopúšťa nadobudnuté „street-artové návyky“. Vo svojej tvorbe totiž vždy aktuálne zvolený znak opakuje, následne ale aj pretvára a využíva v tematických cykloch, stále však v inom kontexte. Na výstave prezentuje obrazy v obraze, ideovo i formou vrstvené grafické ilustrácie, ktoré v intenciách Semanovej tvorby až obsesívne zdôrazňujú zvolené prvky (lebka, kríž, srdce). Už chýba len víťazné V ako ambivalentný odkaz k oslave novej ikony – Vektora.

 

Pohľad do výstavy Samuela Čarnokého a Vladimíra Semana v galérii v Caraffovej väznici foto: Marek Kuchár.

 

Marek Kuchár

More stories by

Marek Kuchár