Roman Ondák South London Gallery / Londýn by

by 22. 12. 2016

Názov výstavy Romana Ondáka pochádza z nápisu v intarzii pôvodnej drevenej podlahy z 19. storočia v South London Gallery. Jej autorom bol Walter Crane, maliar, ilustrátor detských kníh, dizajnér a prvý prezident Arts and Crafts Exhibition Society. Odkrytím podlahy sa ponúka paradoxné spojenie Craneovho poetického, sociálne motivovaného náhľadu na umenie v kontraste so súčasnou britskou kultúrnou stratégiou, ktorá opäť prisúdila umeniu rolu lacného a efektívneho nástroja kultúrneho a sociálneho rozvoja. Podľa slov britskej ministerky kultúry Karen Bradley, umenie má potenciál prispievať k „lepšiemu vzdelaniu, fyzickému a psychickému zdraviu, k súdržnosti spoločnosti a k zníženiu kriminality“. Chýba už len dodať k upevneniu svetového mieru.

Príkladom toho, ako je umenie prítomné v každodennom živote, sú kresby a nápisy na stenách galérie – ich autormi sú adolescenti z okolitých štvrtí. Na hornú časť stien boli však najskôr zreprodukované ilustrácie z učebnice zo 60. rokov Teaching the Language , ktorú našiel Ondák v antikvariáte. Mimo kontextu svojej doby vyznievajú tieto jednoduché obrazovo-slovné spojenia absurdne a komicky poukazujú na normatívny charakter spoločenského správania. Ondák prizval skupinu tínedžerov, aby na ne reagovali a nakreslili alebo napísali na steny galérie čokoľvek, čo uznajú za vhodné. Občas hravé, občas temné komentáre, príznačné pre ich vek, sprítomňujú skostnatený obsah a pridávajú mu nové odtiene a významy.

Náš učebnicový vzťah k minulosti reflektuje aj nástenný kalendár, pozostávajúci z diskov narezaných z dubového kmeňa, ležiaceho na dlážke. Na každom disku je zaznamenaná kľúčová udalosť z histórie uplynulého storočia, jej dátum korešponduje s relevantným letokruhom stromu. Kalendár sa začína rokom 1917 s VOSR, výstava trvá symbolicky sto dní. Každý deň zo stromu odoberú jeden disk s historickou udalosťou roka a pripevnia ho na stenu. Subjektívny výber udalostí poukazuje na nemožnosť objektívneho pohľadu a zároveň vyvoláva neodbytný pocit, že história sa stále opakuje.

 

Zuzana Flašková

Roman Ondák The Source of Art is in the Life of a People , pohľad do inštalácie v South London Gallery, 2016. Courtesy umelec, kurimanzutto, Esther Schipper, gb agency, Martin Janda, foto: Andy Keate.

More stories by

Zuzana Flašková