Ko-shické metro Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem by

by 11. 6. 2017

Začátkem března byla v Galerii emila Filly zahájena výstava soustředící se na silnou generaci umělců vzešlou po roce 2000 a spojenou především s Katedrou výtvarných umění a intermédií FU TUKE v Košicích. Kurátor Vlado Beskid na ní představil tvorbu deseti umělců, v jejichž pracích se sice objevují nejrůznější tendence, ale přesto zachovávají měřítko aktuální lokální scény.

Sešívané lidské postavy ve ztemnělé kóji Vlasty Žákové působily na úvod poměrně záhadně, ale vzápětí se pak objevily autorčiny vyšívané obrázky s výjevy z běžného života. Poté následovaly spíše pochmurné práce inspirované literaturou, filmem či fantazií samotných autorů od Moniky Vrancové, Borise Sirky a Jána Zelinky. Malbami s industriálními prvky složenými z jednobarevných geometrických ploch se již proslavil Ján Vasilko, jenž jimi reaguje na tvorbu umělců moderny. Na první pohled jako velkoformátové tisky mohou působit akrylové malby znázorňující vyskakující okna Windows, do nichž Matúš Lányi vkládá texty z evangelií. Jaro Kyša zas ve svých pracích reflektuje kolektivní historickou paměť, se kterou se těžko vypořádáváme. Svetlana Fialová pracuje s ikonografickými náměty, které aktualizuje s pomocí nových technologií. Martin Lukáč, laureát Ceny kritiky za mladou malbu 2016, na výstavě prezentoval malby, ve kterých zkoumá hranice formy a obsahu. Simona Štulerová se soustředí na vztah člověka a přírody, vytváří příběhy technikou vyšívání do kapoty automobilu, které jsou často vytržené ze svého kontextu.

I z tohoto stručného výčtu je patrné, že výstavu, která navázala na dřívější projekty mapující slovenskou výtvarnou scénu, na Formáty transformace (DUMB, Brno 2009) a Z centra ven – umení z regiónu (Kunsthalle, Košice 2015), propojovalo několik spojujících linií, které však každý z autorů pojímá individuálně, když do podobných témat vkládá nový význam. Právě v tom se zdá být patrný i vliv fakulty, která zůstává pro všechny výchozím bodem. Zajímavé srovnání lokálních scén proto nabídla souběžně konaná výstava tvary myšlenek v ústeckém Domě umění, zaměřená na místní scénu.

 

Veronika Králíčková

Vlasta Žáková, Vševidiaca , pohled do instalace výstavy Ko-shické metro, Ústí nad labem, 2017, foto: archiv Galerie emila Filly.

More stories by

Veronika Králíčková