Stopover by

by 11. 12. 2017

História Viedne je históriou kultúrnej výmeny. Hoci bolo mesto v minulosti imperiálnym sídlom, kultúra tu nevznikala jednostrannou dominanciou, ale skôr procesmi vstrebávania, selektovania a vysielania. Téma kultúrnej výmeny je kľúčová aj pre umelecké rezidencie. Pätnáste výročie rezidencií organizovaných sieťou tranzit a nadáciou Erste vo Viedni bolo východiskom výstavy Stopover. Aj keď podnetom pre výstavu bolo bilancovanie, neobmedzila sa len na výber prác rezidentov. Témou sa stali otázky súčasnosti v geografickom regióne strednej a východnej Európy, odkiaľ pochádzajú aj vystavujúci autori a autorky. Výstava je dielom kolektívu kurátoriek (Judit Angel, Dóra Hegyi, Michaela Geboltsberger, Christiane Erharter, Heide Wihrheim), v ktorých texte sa objavuje obhajoba umenia ako dôležitého „priestoru pre diskurzy a fiktívne svety, ktoré by inak nedostali šancu dostať sa na povrch“. Priamo na tému rezidencií a hodnotu umenia v tržnej spoločnosti reaguje dielo Cristiny David (v spolupráci s Anou-Mariou Machedon). Vo výstavnom priestore je vytvorený súkromný obytný priestor pre umelkyňu. Gesto je kritikou fixácie umeleckého sveta na diela, pričom sú často prehliadané prekarizované životné podmienky umelcov a umelkýň. V niektorých dielach sa objavuje téma migrácie, hoci vznikli pred tzv. utečeneckou krízou a anticipovali nasledujúci diskurz (Oto Hudec, 2012; Johanna Tinzl a Stefan Flunger, 2011). Hoci vystavené práce reagujú na súčasnosť, ponímajú ju v kontexte minulosti aj budúcnosti: vývoj postavenia žien v Juhoslávii (Adela Jušić), kolaps kapitalizmu (Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová), deštrukcia životného prostredia (Kamen Stoyanov), socialistické kozmické utópie (Mona Vătămanu, Florin Tudor). Téma kultúrnej výmeny je dôležitá aj vo svetle nedávnych rakúskych parlamentných volieb, v ktorých zvíťazili nacionalistické strany. Populárna ilúzia o vyspelejšom západe a nezrelých mladých demokraciách východu je neplatná. Je stále menej zrejmé, kto ovplyvňuje koho. Zrejmým však ostáva, že umenie má potenciál stať sa prostriedkom rezistencie voči negatívnym a dehumanizujúcim tendenciám.

More stories by

Lenka Kukurová