Cena za architekturu 2017 by

by 11. 3. 2018

V roce 2016 vyhlásila Česká komora architektů první ročník soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Přihlásilo se do ní celkem 475 realizací, které vznikaly během posledních pěti let, přičemž hlavní cenu nakonec získal dům a ateliér ZEN-Houses od libereckého architekta Petra Stolína. V loňském roce se o tuto cenu ucházelo 249 prací vytvořených v letech 2012–2016. Oproti jiným soutěžím se pořadatelé rozhodli pro několik inovací. Přihlášené projekty byly oproštěny od registračních poplatků, aby nebyli odrazováni začínající architekti a ateliéry. Hodnotila je sedmičlenná mezinárodní porota a byly zrušeny soutěžní kategorie. Hlavními kritérii byly estetické a technické kvality architektonických děl, ale též souvislosti jejich vzniku, vztah staveb k okolí či společenský přínos. Všechny tyto tři charakteristiky (finance, porota a kategorie) se pochopitelně odrazily i ve výstavním konceptu, který spíš než klasickou výstavu připomínal jen standardní prezentaci výsledků. Většina textů na zdech galerie tak přinášela hlavně statistické údaje (kolik realizací pochází z jakého kraje, kolik bylo novostaveb, veřejných zakázek apod.). Po zhuštěném přehledu o výsledcích soutěže byly představeny medailonky sedmi porotců a vedle nich pak byly na 42 panelech stručně prezentovány nominované stavby. Škoda jen, že jsme se u nich dočkali pouze názvu a jedné ilustrační fotografie, takže pokud se návštěvník dostatečně dobře neorientuje v naší architektonické produkci, mohl být poněkud zmatený. Více informací o stavbách jsme se dozvěděli až na protější straně na panelech šesti finalistů, ale též výherců mimořádné ceny a výjimečného počinu. Přední strana místnosti pak byla věnována držiteli hlavní ceny soutěže – Archeoparku Pavlov od architektů Radko Květa a Pavla Pijáčka. U Archeoparku jsme se kromě krátkého textu dočkali také fotografií exteriérů a interiérů společně se situačním modelem z lepenky. Ačkoliv tedy výstava cílí na širokou veřejnost, paradoxně předpokládá divákům poměrně velký přehled o situaci v oboru.

More stories by

Petra Willerthová