Sympozium Bod nula by

by 11. 3. 2018

Bod nula neboli dantian je koncept vycházející z filosofie taiči. Je zde chápán jako pomyslný začátek veškerého pohybu, přičemž je to právě tělo a pohyb, které jsou ústředními motivy sympozia, jež se konalo 21. a 22. února 2018 v brněnské Industře. Samotnému výstupu pro veřejnost předcházela koncepční příprava, v rámci níž dostávala dizertační práce Andrey Vatulíkové z FaVU konkrétní obrysy přímo na těle daného prostoru a také skrze spontánní rozvíjení tématu jednotlivými účastníky. Role kurátora a organizátora byla v jejím pojetí rolí inspirátora a organického partnera, což vycházelo z naturelu Vatulíkové jakožto básnířky rozkročené mezi teorií a praxí slovesného umění. Na sympozium pozvala pět účastníků, z nichž každý pro ni ztělesňoval symbolickou úroveň práce s karnalitou a performativním aktem, a zároveň představoval zástupce svého oboru v odvážném pokusu dobrat se podstaty performance. Kurátorka tu vycházela z předpokladu, že oním společným jmenovatelem je právě bod nula, tj. fyzický a energetický bod v podbřišku. To, že se odvolává na čínskou ezoterní tradici, kodifikovala Vatulíková pozváním Josefa Konečného, který se pod vedením čínských mistrů léta věnuje taiči a Čchi-kungu. Dostalo se mu zároveň výsadní role v rámci celého „vystoupení“ či „moderovaného soustředění“, které se v mnohém blížilo performativním open situations, jak je známe například v podání Black Market. Jak tedy odpověděl výsledný tvar na vyřčenou otázku po jednotícím principu performativních umění? Bod nula v první řadě dokázal, že mezioborová spolupráce je cestou, která může být pro každý jednotlivý) žánr přínosná ve smyslu rozšiřování hranic vnímání možného, a to jak z hlediska fyzického, tak koncepčního. Bod nula osobně považuji za jeden z možných prostředníků navázání dialogu a výměny, který je však pro použití v širším rozsahu problematický, protože vyžaduje přijetí myšlenkového konstruktu, jenž nemusí všem konvenovat.

More stories by

Jana Orlová