Marie Lukáčová by

by 12. 3. 2019

Finanční magie je odvětví staré stejně jako samotný vynález peněz, resp. platidla jako takového. Video Marie Lukáčové má formu vymítacího rituálu zaměřeného proti současnému finančnímu systému a konzumerismu. Svérázné sugestivní zaříkávání doprovází video, které karikuje estetiku pořadů o vaření a Ikea reklam. Další vrstvu významu tvoří kresba přes video, kde se objevují lehce surreálná zvířata, která vidíme také na stěnách podél projekce a na středovém posezení – koberci. Kresby s komiksovou estetikou prolnuté s videem jsme měli možnost nedávno vidět u Miřenky Čechové v jejím mezižánrovém projektu Miss Amerika, kde fungovaly o něco organičtěji. Obě díla angažovaně upozorňují na sociální tematiku; zatímco u Čechové je zpracování amerického snu mnohovrstevnaté a příjemně víceznačné, Lukáčová servíruje drsnou, jasnou a poněkud návodnou výpověď. Umísťuje dvě ženy do kuchyně, čímž zřejmě upozorňuje na genderový stereotyp, sterilní prostředí katalogové kuchyně kontrastuje se zjevem hrdinek a textem protest songu. Autorka upozorňuje na pohlcující finanční systém, na mocenské struktury, proti nimž je jedinec v podstatě bezmocný. Leitmotivem je finanční úzkost, která se pojí s úzkostí existenciální. Dle tiskové zprávy zpracovává vlastní zkušenost „mladé matky s hypotékou, pro niž se v posledních dvou letech schopnost být ,bonitní’ a finančně gramotná stala zásadní vlastností pro přežití“. Nicméně mám za to, že osvojení si finanční gramotnosti je zásadní napříč celým sociálním spektrem. Video vyznívá jako vyjádření frustrace člověka, který se do pro něj nepochopitelných, „magických“ struktur chytil. Peněžní svět je redukcionisticky prezentován jako špatný a poněkud nereálným východiskem by mělo být zrušení peněz. Plnému vychutnání jinak povedeného videa bohužel brání hraniční srozumitelnost textu a příliš rychlé titulky.

More stories by

Jana Orlová