Olomouc: Benefiční aukce na podporu Galerie XY

10. 12. 2019

V sobotu 14. prosince 2019 od 18 hodin proběhl v Galerii XY na Dolním náměstí v Olomouci benefiční aukce. Šlo o mimořádnou událost, kterou provozovatelé neziskové galerie v krajském městě reagovali na neočekávaný schodek finančních prostředků. Galerie XY vznikla v roce 2017 z iniciativy olomouckých nezávislých kurátorů a provozovatelů alternativních výstavních prostor, off-spaců a „ne-galerií“ jako snaha o službu veřejnosti a vytvoření stálého výstavního prostoru pro prezentaci současného umění v krajském městě. Význam galerie přitom není malý. Jde o jeden z mála prostorů na Olomoucku, který se soustavné věnuje prezentaci multimediálního a digitálního umění, videoartu, zvukovým instalacím, konceptuálnímu umění a architektuře. I z toho důvodu je provoz galerie náročnější, než kdyby se jako mnohé další výstavní prostory v kraji věnovala v rámci současného umění jen tradičnějším uměleckým formám malby, sochy a fotografie. „Věříme, že uspořádání aukce současného výtvarného umění nám pomůže pokrýt některé provozní náklady galerie, jejíž chod je jinak primárně hrazen z veřejného rozpočtu. Provoz galerie v centru Olomouce na nezanedbatelné ploše 101 m2 je ekonomicky náročný, a Galerie XY bohužel letos nedostala prostředky v dostatečné míře,“ uvádí Jan Žůrek, ředitel DW7 o.p.s., která chod galerie provozně zaštiťuje. Galerie se proto obrátila s prosbou o podporu na současné vizuální umělce, mecenáše a sběratele současného umění i nejširší veřejnost. Věnováním svých uměleckých děl do aukce vyjádřili svou podporu galerii významní čeští umělci jako Jindřich Štreit, Vladimír Havlík nebo Matěj Smetana, etablovaní umělci mladší generace Roman Štětina, Jakub Jansa, Andrea Pekárková i talentovaní začínající tvůrci. Katalog děl s vyvolávacími cenami je dostupný od začátku prosince na www. xyolomouc.com/aukce, nabízená díla jsou také postupně zveřejňována na instagramu galeriexyolomouc. Celkem chce galerie nabídnout asi padesát děl v různých žánrech a cenových relacích, výsledná skladba nabízených děl pak má uspokojit profesionální sběratele i širší veřejnost. Ostatně předvánoční termín aukce přímo vybízí k nákupu vánočních dárků, kterými se letos, jak pořadatelé doufají, pro řadu kulturně smýšlejících lidí může stát i současné umění.

Vernisáž výstavy Davida Jedličky Žádné zprávy, Galerie XY-1, Olomouc, 2019, foto: Jakub Čermák.

Podobná akce jistě otevírá zajímavé téma spojené s problematikou financování malých nezávislých (a neziskových) galerií z veřejných zdrojů, které je často problematizováno lokální politikou a populistickými preferencemi politiků a lidí, kteří o podporách rozhodují, a galerie místo jako tvůrce kulturních hodnot poněkud absurdně vnímají jako parazity. Zároveň podmínky grantů mohou vést k určité autocenzuře a tendenčnímu obsazování témat/výstav/umělců, které mohou mít podle žadatele v očích komise větší šance na podporu. Pro mnohé galerie však podpora z veřejných zdrojů představuje jedinou možnost existence a zachování silné dramaturgické profilace, která ctí především právo diváků na přístup k současnému umění. Na další osvětu a kultivaci v tomto směru se pod tlakem na projekty „pro všechny“, které na diváka nekladou přílišné nároky, může mnohde (a mnohdy) ukázat jako problematické či neudržitelné – minimálně existenčně. Věnujte jako vánoční dárek současné umění a přispějte k udržení Galerie XY. www.xyolomuc.com

kurátorský kolektiv Galerie XY

Find more stories

Archiv