SUMO – Súčasná podpora spolupráce by

by 3. 10. 2021

V piatok 3. 9. 2021 sa konalo otvorenie druhého ročníka medzinárodnej prehliadky umenia, ktorú iniciuje Aliance galerií současného umění. Cieľom festivalu, ktorý sa koná až do polovice októbra, nie je len pohľad na aktuálnu situáciu v oblasti umenia v Česku, ale ide najmä o podporu spolupráce so zahraničnými partnermi. Tento ročník nadväzuje na predošlý podtitulom The odd year II. Názov odkazuje k okolnostiam pretrvávajúcej globálnej pandémie, ktorej následky, okrem iného, ovplyvňujú aj každodennú galerijnú prevádzku. Na mieste je úprimná radosť z toho, že aj napriek kritickej situácii, ktorá minulý rok znemožnila fyzicky navštevovať výstavné priestory, sa takýto formát festivalu – založený na zahraničnej spolupráci – podarilo zorganizovať. Cez víkend 4. – 5. 9. bolo možné okrem samotných výstav (celá prehliadka SUMO má pokračovanie do 15. októbra, ale každá galéria má trvanie výstav prispôsobené svojmu dlhodobému plánu) navštíviť bohatý sprievodný program, z ktorého spomeniem napríklad prehliadku súkromnej zbierky Michala Richtera v Holešoviciach alebo komentovanú prehliadku výstavy J&T Banka Art Indey Pop-up na Malej strane.

Do projektu sa zapojili galérie v dvoch už dlhodobo najvyhľadávanejších galerijných lokalitách Prahy. Galérie A.M. 180 Gallery, City Surfer Office, hunt kastner, lítost a POP-UP Galerie AVU na Žižkove a Berlínsky Model, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN a tentokrát aj Lucie Drdova Gallery na Letnej.

Galatine: Romana Drdová, Julie Grosche, Lucia Leuci, Jaana-Kristiina Alakoski a Kathy McCarthy, foto: František Svatoš, Berlínskej Model & L.A.L.D.

A.M. 180 Gallery hostili Gern en Regalia zo spojených štátov, City Surfer Office priviedli z Budapešti mladý kolektív galérie Pince. Lítost spolupracuje s Everybody Needs Art a predstavuje tvorbu známeho maliara Botonda Keresztesa – výstava bola otvorená už v júli a SUMO výstavu ukončilo. Hunt Kastner potešila spoluprácou s Temnikova & Kasela z Estónska: výstava kombinuje rôzne médiá – sochu, keramiku, kresbu, zvuk, hudbu aj performance – a jednoznačne stojí za návštevu a poriadny prieskum. V POP-UP Galerii AVU, ktorej od minulého roku poskytla priestory Lucie Drdova Gallery, je priestorová inštalácia Nony Inescu, Adély Součkovej, Terezy Štětinovej doplnená o zvukovú stopu hudobného skladateľa Matouše Hejla. Letenský Berlínsky Model spolupracoval s talianskym Like A Little Disaster. Galéria ZAHORIAN & VAN ESPEN prezentuje samostatnú výstavu slovenskej autorky Petry Feriancovej v spolupráci s talianskou Galleria Gilda Lavia – pozoruhodná inštalácia na ekologickú tému privádza diváka do snového sveta. Polansky Gallery otvorila výstavu v spolupráci s nemeckou galériou MARTINETZ.

Výnimkou bola Lucie Drdova Gallery, ktorá otvorila výstavu samostatne až v sobotu v priestoroch prvorepublikovej vily v Střešoviciach. Intervencia v priestoroch vily bola dostupná len počas víkendu. Výstava zahrnula okrem umelcov, ktorých dlhodobo Drdova zastupuje, aj hostí – z lokálnej scény Terezu Příhodovú Štětinovú a dve francúzske umelkyne, pričom jedna z nich, Arianne Foks, pripravila pre túto udalosť performance. Prístup, ktorý zvolila galeristka, vyplýval pravdepodobne predovšetkým z faktu, že galéria momentálne nemá vlastné výstavné priestory, no expanzia do lokality a budovy, ktorá je za iných okolností pre bežného diváka nedostupná, sa určite vydarila. Výstava pod názvom Chambre d´amis – Pokoj pro hosty vytvorila priateľskú atmosféru domácej pohody. Vznikla veľmi nenútená inštalácia, ktorá rešpektovala architektúru miesta taktiež sprievodným programom – nedeľným workshopom pre deti s občerstvením. 

Po podrobnom prehľade programu si uvedomujem, že The odd year II. prináša prevažne ženský pohľad, čo nepovažujem za pozitívnu ani negatívnu informáciu, skôr pripájam na záver sympatiu a podporu tejto pravdepodobne neplánovanej zhode náhod.

More stories by

Ines Karčáková