FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

Gabriela Zigová by

Galéria Sumec, súčasť Školy dizajnu, prináša už niekoľko rokov kvalitný umelecký program. Poslednou výstavou roku 2018 je výstava CHe( )r vizuálnej umelkyne Gabriely Zigovej,…

Read More