OUTDOOR GALLERY by

by 11. 6. 2010

V centre Nitry vznikol nový priestor pre prezentáciu umenia na verejnosti s názvom Outdoor gallery. Je to šikovným spôsobom privlastnený nevyužitý betónový podstavec pred vchodom do nákupno-zábavného centra Mlyny. Susedstvo galérie s „nákupnou galériou“ (termín v súčasnosti veľmi trendový) tak vytvára vtipnú, ironickú situáciu. Hlavným poslaním Outdoor gallery, ktorej iniciátormi sú mladí výtvarníci Nina Šošková (AKU FVU Banská Bystrica) a Daniel Dida (VŠVU Bratislava), je priblíženie mladého súčasného umenia ľuďom, ktorí by ho inak nevyhľadali. Galéria zahájila činnosť 30. apríla výstavou študentky Akadémie umení Alžbety Liškovej s názvom Neoremeselník, kde autorka pomocou prefabrikovaných dielcov a umelého vianočného stromčeka vytvorila alúziu na tradičné máje. Nina Šošková tu po nej umiestnila svoj projekt Relax (out_in) – jednoduchú lavičku na syntetickom trávniku. Kurátorkou oboch výstav bola Mira Sikorová, ktorá s galériou spolupracuje aj ako jej odborná poradkyňa. Do budúcnosti sú naplánované výstavy študentov umeleckých škôl, medzi inými Rada Repického, Mareka Galbavého či Daniela Didu

Alžbeta Lišková, Neoremeselník, 2010, foto: Vladimír Dida.

More stories by

Omar Mirza