JAN PFEIFFER by

by 11. 12. 2010

Na návštěvu audiovizuální instalace Jana Pfeiffera prezentované v rámci cyklu výstav mladých umělců Start-up lákala Galerie hlavního města Prahy vábnými slovy: „Pojďte se ponořit do tmy.“ Důvodů ke zhlédnutí Pfeifferovy prezentace by se však našlo mnohem více. Jedním z nejpádnějších je ten, že dílům tohoto studenta AVU nechybějí jednoduše interpretované, jasné, a přesto sofistikované myšlenky. Toho si mimochodem pravděpodobně povšimlo více kurátorů najednou, a tak se Pfeifferovo video Beyond Control (2010) stalo letos v létě součástí hned tří přehlídek: Bienále mladého umění Zvon 2010, skupinové výstavy Stíny minulých utopií v Galerii NTK a Pfeifferovy samostatné výstavy v Galerii mladých v Brně. V GHMP se Jan Pfeiffer představil jiným, dříve neprezentovaným dílem Kruhová cesta. Do místnosti, v níž bylo video nainstalováno, pouštěla kustodka vždy jen jednoho návštěvníka, za kterým rychle zatáhla černý závěs. Pojďme se tedy ponořit do tmy a tápavými kroky přejít doprostřed prostoru, odkud má být Kruhová cesta pozorována. Vidíme před sebou záběry rychle kráčejícího muže, který vlevo od diváka mizí, aby se vzápětí napravo opět vynořil. Postava je trochu rozmazaná, jako když uvidíte v davu kolem sebe někoho projít a dříve, než jej zaregistrujete, ho zase ztratíte. Vizuální zážitek doplňuje zvukový záznam kroků na dlažbě i způsob instalace – video je promítáno na desku stočenou do půlkruhu (což však není ve tmě dobře rozeznatelné). Je tma, někdo kolem vás obíhá, vy se stáváte centrem dění, trošku si připadáte, jako když lektorka na vaší první návštěvě planetária vysvětlovala, jakým způsobem se pohybuje Země kolem Slunce a pak začala na strop promítat pohyblivou oblohu. Všude kolem bylo šero a uprostřed vy, sám maličký člověk v centru vesmíru. Pfeifferova instalace v Domě U Zlatého prstenu byla takto jednoduchá. O to působivěji však zhodnotila malý prostor, který GHMP v rámci cyklu Start-up nabízí, a potvrdila, že Jan Pfeiffer má dobře nakročeno.

Redakce se omlouvá za chybné uvedení popisky v předchozím čísle časopisu na straně 63 k dílu Obemknutí / Encirclement, 2010.

JAN PFEIFFER, Kruhová cesta, 2010, instalace, foto: archiv autora.

Silvie Šeborová

More stories by

Silvie Šeborová